MÉS per Palma denuncia la sobreocupació de terrasses a la Platja de Palma

Incompleixen diversos punts de l’ordenança i provoca competència deslleial a altres establiments.

Les imatges que han estat facilitades per l’AAVV del Poble de s’Arenal posen de manifest la proliferació massiva de taules i cadires amb la conseqüent il·legal sobreocupació de la via pública a bars i restaurants al llarg de la Platja de Palma

Des de MÉS assenyalen que aquests establiments no respecten la distància mínima de pas per a vianants (2 metres) que marca l’ordenança d’ocupació així com tampoc compleixen el punt referent al tamany de les terrasses que indica clarament que mai s’ha de sobrepassar els metres lineals de la façana, ocupant l’espai d’establiments adjacents.

La regidora ecosocialista Neus Truyols denuncia que la passivitat del consistori palmesà a la Platja de Palma és manifesta, ja que es produeixen tant de dia com de nit. Tot això provoca situacions de competència deslleial cap aquells altres establiments que si compleixen la normativa. S’han trobat casos on la presència de taules i cadires superen en un 200%.