MÉS per Marratxí mostra el seu desacord davant la prohibició de circulació al Carrer de l’Arbre de la Ciència de IES Marratxí

Fa relativament poc temps que els usuaris que sovint circulen pel carrer de l’Arbre de la Ciència han pogut comprovar amb estranyesa que s’ha prohibit la circulació de vehicles per aquest carrer en unes hores del dia en què resulta del tot necessari pels veïnats i visitants (de les 6,00h fins a les 16,00h). Aquesta mesura és totalment innecessària i inadequada, per les raons següents:

- Aquesta mesura no ha estat consensuada ni parlada amb la direcció de l’IES Marratxí.

-  Dificulta greument la càrrega i descàrrega de material escolar i del subministrament de material divers com per exemple les reposicions que s’han de fer a diari al Bar de l’IES.

-  Els infants i joves que acudeixen al Institut d’Ensenyament Secundari poden tenir un vertader problema si patint algun tipus de lesió no els poden acostar amb un vehicle davant el portal del centre.

-  L’alumnat de l’Institut d’Ensenyament Secundari no té un perfil que faci preveure un possible accident si es permet la circulació de vehicles en el carrer on es troba situat, cosa que si es podria témer si fos un centre d’ensenyament d’Infantil i Primària.

-  El professorat, pares i visitants tampoc poden accedir al solar situat just al davant de l’Institut que fins ara feien servir d’aparcament.

-  Resulta igualment incòmode la prohibició de la circulació de vehicles pel carrer en qüestió pels clients del Bulevard Nou que deixen el seu cotxe a l’aparcament del bulevard que té sortida pel carrer de l’Arbre de la Ciència.

-  El volum circulatori que hi havia fins a les hores tampoc provocava cap tipus de perjudici ni alteració al desenvolupament de les classes que es duen a terme a l’Institut de Marratxí per tema de renous.

Des de MÉS PER MARRATXÍ entenem que lògicament el Carrer de l’Arbre de la Ciència és un carrer per on el vehicles han de mantenir una velocitat moderada pel fet de què s’hi troba situat un centre educatiu, però no entenem quina pugui ser la justificació de la prohibició total de la circulació.

Per tot això, els regidors del grup de MÉS per Marratxí, Joan Francesc Canyelles i Miquel Rosselló posen de manifest que: “No entenem com es fan canvis en la circulació sense consens amb la direcció de l’IES i els comerços i establiments afectats” i afegeixen: “Esperem que la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana juntament amb la Policia Local de Marratxí rectifiquin aquesta prohibició o posin solució a totes les molèsties que aquesta modificació circulatòria provoca”.