MÉS per Mallorca vol una policia autonòmica

Abril critica l’opacitat de Delegació de Govern i reclama el compliment de l’Estatut d’Autonomia que preveu un cos de policia propi

El co-coordinador de MÉS per Mallorca, David Abril en ple debat social sobre la seguretat ciutadana arran dels recents atemptats terroristes a Barcelona, amb una actuació exemplar i determinant dels Mossos d’Esquadra creu que és el moment de recordar que "l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears recull al seu article 33 la competència per a la creació i gestió d’un cos de policia propi, en el marc de la legislació i òbviament, coordinat amb la resta de cossos i forces de seguretat". El portaveu ha recordat que fins i tot hi ha el nom registrat: Cos de Guaita, però "la seva creació va quedar aparcada el 2011, per manca de recursos econòmics, i és ara que té més sentit que mai recuperar-la”.

MÉS per Mallorca manifesta la necessitat de fer passes en aquest sentit en vista a la insuficient dotació dels cossos de seguretat de l’Estat a Balears, especialment a l’estiu i davant del qüestionament de la policia local, especialment la de Palma, fins i tot per part dels jutges. També ha fet referència a les protestes dels sindicats de les empreses de seguretat privada, que, segons denuncien es fan servir indiscriminadament per suplir tasques que haurien de ser cobertes per un servei públic.

La proposta de la formació ecosobiranista és crear i dotar progressivament una policia autònoma de les Illes Balears, com a policia ordinària i integral. L’objectiu és protegir les persones i béns, garantir el lliure exercici dels seus drets i llibertats i vetllar per la seguretat ciutadana en tot el territori de la comunitat autònoma. Tot això, baix els principis de cooperació, coordinació i mútua col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat. David Abril ha aprofitat per criticar "l’opacitat de Delegació de Govern" justament perquè no tenim informació de quins efectius hi ha a les Illes.

MÉS per Mallorca proposa posar en marxa un Pla de creació del cos de Policia Autonòmica de les Illes Balears, que permeti la integració voluntària, en les primeres promocions, de membres dels cossos de policia ja existents al territori de les Illes Balears i estudiar la creació d’un departament d’afers interns independent de les forces i cossos de seguretat baix jurisdicció de les administracions públiques de les Illes Balears.

Alhora, tal com ha explicat Abril s’hauria de crear un Observatori de la Seguretat integral en coordinació amb l’Administració central, els Consells insulars i els Ajuntaments, així com amb la UIB i entitats de la societat civil, com a eina multidisciplinar de recollida i anàlisi de la informació sobre sinistralitat i activitats de risc al territori CAIB i facilitar la presa de decisions sobre aquesta qüestió.