MÉS per Mallorca s’oposa al nou Pla Director de Residus del Consell

La portaveu adjunta, Magdalena Palou, assegura que el nou text revisat que regirà la gestió dels residus “és ple d’errades monumentals i condemna la nostra illa fins al 2020”.

La coalició MÉS per Mallorca al Consell ha manifestat avui el seu rebuig al nou Pla Director de Residus de Mallorca, presentat ahir per la consellera Catalina Soler. La seva portaveu adjunta, Magdalena Palou, ha manifestat la oposició del seu grup a aquest nou text ja que “condemnarà la nostra illa a 7 anys més de nefasta gestió en matèria de residus”.

Palou ha assegurat que a la darrera reunió de la Comissió de Seguiment de la Gestió de Residus de Mallorca es va informar que la recollida porta a porta havia fet augmentar la recollida d’envasos, però ara el nou Pla Director manté la valorització d’un mínim del 60% en pes dels residus d’envasos, així com els mateixos percentatges de recollida selectiva pel que fa a la fracció de paper-cartró, vidre, envasos lleugers i la FORM. També els de tractament, valorització material, valorització energètica i d’abocament zero.

La consellera ha manifestat el seu rebuig al nou pla ja que aquest “no és clar i deixa ambigüitats derivades de voler donar compliment a la llei de mesures econòmiques urgents per fer possible el que sempre han prohibit els plans directors de residus: la crema de fems provinent de fora de les Illes Balears”.

Segons MÉS per Mallorca les ambigüitats a la redacció del nou pla podrien obligar als futurs gestors del Consell a haver d’assumir rescats parcials de les vigents concessionàries, TIRME S.A. i MAC INSULAR, el que suposaria haver de tornar a pagar per unes instal·lacions que ja estan fetes i que s’estan pagant amb l’ús habitual i que una mala previsió del PP ens obligarà a pagar per avançat i sense seguir usant.

Palou també ha assegurat que “la reducció d’un 10% en matèria de producció de residus és la prova de que ja ens ha passat factura les errades de previsió del PP”. La consellera també ha dit que s’ha de recordar que quan el 2006 governava el PP amb UM al Consell, ambdós varen promoure i justificar la necessitat d’ampliar la capacitat de la incineradora i n’ordenaren la construcció de les noves línies 3 i 4. La portaveu adjunta ha dit que passats 7 anys s’ha pogut veure com els errors en matèria de previsió ens han hipotecat el futur econòmic i ens estan hipotecant el futur mediambiental amb la importació de fems d’arreu d’Europa.

MÉS per Mallorca assegura que el tancament de les línies 1 i 2 respon a interessos econòmics i no mediambientals, ja que al 2017 suposarà un problema haver-los de mantenir en funcionament degut a que la directiva europea marca com excepció i imposa una data de tancament a forns amb el rendiment que tenen els d’aquestes línies. Això sense comptar que el solar a on estan construïts aquests forns ha de tornar a EMAYA que n’és el propietari i que en va fer la cessió amb 2017 com data límit per al retorn.