MÉS per Mallorca retreu a Salom la incapacitat per fer front a la crisi, la submissió a Bauzá i a Rajoy i la indiferència davant el patiment de la gent

Joan Font afirma que “les polítiques d’austeritat extrema són incompatibles amb estar al costat dels ciutadans”, i nega que “convertir Mallorca en el femer d’Europa” sigui cap “solució de futur”

JPEG - 87 kB

A continuació reproduïm fragments del discurs del portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Joan Font, en el debat de política general d’avui:

Sres. conselleres, srs. consellers, sra. presidenta,

Li ho diré clarament, sra. Salom, la seva gestió està marcada per tres trets fonamentals: la seva incapacitat, la seva submissió i la seva indiferència.

La incapacitat per posar en marxa mesures que reactivin la nostra economia, i per trobar el finançament que li correspon a aquesta institució per poder fer front adequadament a les necessitats actuals.

La submissió davant Bauzá i davant els qui manen a Madrid i a Brussel·les. Submissió a les polítiques fonamentalistes basades en l’austeritat radical, dictades per Rajoy, Merkel i la troika. Polítiques de misèria, seria més adequat dir, que vostè aplica a Mallorca sense sortir-se del guió.

La indiferència davant el patiment que aquestes polítiques provoquen. El patiment de milers de persones que estan quedant en l’atur, perdent les seves cases i que estan sent abocades a l’exclusió social.

Sra. Salom, vostè ha esdevingut una simple mà executora de les ordres que li dicten el sr. Bauzá i el sr. Rajoy. L’únic que li importa és complir les ordres. El seu esperit de servei és inqüestionable. Però de servei a la cúpula del seu partit, no de servei als mallorquins i mallorquines ni servei al bé comú.

No li importa l’interès general. No li importen els ajuntaments d’aquesta terra, ni la cultura pròpia de Mallorca, ni el territori ni el medi ambient.

Tampoc no li importen els consensos bàsics en què es fonamentava la convivència de la nostra societat: en matèria social, econòmica, territorial, cultural… Per això no li ha tremolat el pols a l’hora de rompre aquests consensos.

“La gent vol que els seus impostos serveixin per resoldre els seus problemes, no perquè se’ls enduguin en sobres”

Sra. Salom, la gent que ho està passant malament, que està fent esforços titànics per arribar a finals de mes o que no hi arriben, lo darrer que vol són comissions d’ètica que no serveixen absolutament per res. La gent el que vol és que els seus impostos serveixin per resoldre els seus problemes. No per tapar els forats dels bancs i caixes que, aquests si que s’han passat de rosca i ningú els hi ha demanat responsabilitats, i no perquè se’ls enduguin en sobres corruptes, segellats o no, com els seus companys de files. I no facin espants, perquè la pudor arriba fins aquí.

“Està venent Mallorca als especuladors del territori i als interessos particulars”

Des de MÉS per Mallorca, constatam que el govern del Consell Insular no mou ni un dit per aturar els atacs que ens arriben des de Madrid (ofegament econòmic, objectius de dèficit inassumibles socialment, atacs a la democràcia i a l’autonomia municipal, negació dels fons estatutaris que ens corresponen, un augment de l’IVA que suposa una estocada mortal per sectors com ara el cultural, etc.). Ja ho ha dit vostè al seu discurs de l’any passat i també enguany “vaig aturar màquines”...i encara les hi té.

No només això, sinó que el Consell encara ofega més els ciutadans, els ajuntaments i els sectors econòmics. I mentrestant, està venent Mallorca als especuladors del territori, als interessos particulars d’una empresa amb la qüestió de la importació de fems, i a les pressions de les grans superfícies, en detriment del petit comerç.

Durant aquest darrer any, sra. Salom, ha tingut moltes ocasions en què hauria pogut exercir amb dignitat el seu càrrec de presidenta del Consell Insular, i demostrar la lleialtat a la ciutadania de Mallorca. En canvi ha optat per prioritzar la seva condició de dirigent del Partit Popular i de diputada del Grup Popular, seguint una disciplina de partit que ha anat en contra dels interessos dels mallorquins i mallorquines.

“Solució de futur? Convertir Mallorca en el femer d’Europa?”

El pitjor és que tot Europa se’n fa creus que vulguin fer de Mallorca el femer del continent.

Sí, senyors del PP, li poden dir com vulguin. Combustible, residus urbans, flors romanials o el que sigui. Però la gent no és beneita, i sap que el que volen fer és dur fems d’arreu d’Europa a cremar a Mallorca. Crida molt l’atenció que Menorca i Mallorca siguin grans exportadores de biomasa a Itàlia per tal de generar energia elèctrica realment sostenible i que per altra banda nosaltres portem els seus residus per cremar aquí. El món a l’inrevés!

En aquest tema, a més, la seva conducta i la de la seva consellera de Medi Ambient, davant la societat i l’oposició ha estat deplorable, plena de contradiccions i mentides. Ens ha negat informació, s’ha fet la sorda a les advertències de l’oposició i ens ha mentit en el ple i després ho ha hagut de rectificar, ha consentit amb les demandes dels beneficis d’una empresa en contra de fer feina a favor de la gent. La sra. Soler ha fet més de relacions públiques de TIRME que de consellera.

També ha ignorat el que li ha convingut del Pla Director Sectorial de Residus, que prohibeix específicament cremar fems de fora de les Illes Balears.

Solució de futur, dur fems de fora, sra. presidenta? Convertir Mallorca en el femer d’Europa?

Una decisió valenta? La decisió valenta és modificar el contracte amb TIRME per posar la gestió dels residus al servei de l’interès general i no al servei dels interessos privats dels seus amics. Això és la decisió valenta!

“En política lingüística, ha executat els deliris de neofranquista engominat d’en Bauzá”

Un altre consens social que han trencat és el lingüístic. En aquest tema és evident que vostè s’ha limitat a executar, de manera entusiasta, els deliris de neofranquista engominat d’en Bauzá. Ho han fet sense manies, sense miraments, en contra del sentiment de la majoria de mallorquins, per als quals el respecte a la nostra llengua no va en contra de ningú.

Tot el que els hi ha semblat que donava suport i protegia la nostra llengua, el català, ho han desmantellat.

Han minvat, descarada i exageradament, la despesa desenvolupada pel Servei de Normalització Lingüística del Departament de Cultura i han suprimit tota subvenció que anas destinada a entitats com l’Obra Cultural Balear que han mantingut, històricament, un paper indispensable en defensa de la nostra llengua i la nostra cultura.

Malgrat vostès la persones i la societat civil han aconseguit reaccionar. Dos exemples concrets que l’haurien de fer empegueir: La setmana del Llibre en Català s’ha mantingut amb èxit i, avui mateix, les treballadores de l’antic Espai Mallorca i el Col·lectiu “Crits i Renous” posen en marxa un nou projecte semblant a Barcelona sense cap suport institucional. Demà també es trobarà una nova reacció de la societat civil que reclamarà la convocatòria del Consell Social de la Llengua Catalana. No menyspreí als enllaçats... també són Mallorca!

“Ha deixat el petit comerç als peus dels cavalls de les grans superfícies”

Sra. Salom, el seu govern té la responsabilitat de fer front a la greu crisi que patim. Què han fet vostès per estimular la nostra economia? Des de MÉS per Mallorca hem reclamat insistentment que el Consell doni suport al teixit empresarial, de petites i mitjanes empreses de Mallorca, perquè sigui un motor de creació de llocs de feina.

Però no, vostè ha optat per no fer res. Ha deixat el petit comerç als peus dels cavalls de les grans superfícies. En un any han tancat prop de 3.000 comerços. El PP destrueix la regulació de la instal·lació de noves grans superfícies, i la conseqüència és que destrueix l’equilibri existent en el sector comercial. El petit comerç és una part molt important del nostre teixit empresarial, econòmic i social que dóna feina estable a milers de mallorquins, i dinamitza els nostres barris i pobles.

“Vostès preparen el camí perquè els seus amics facin el negoci i s’emportin els beneficis a Suïssa”

Vostès s’omplen la boca que és la iniciativa privada que ha de crear ocupació. Però si no hi ha una regularització i unes normes clares, la iniciativa privada no funciona. Basta veure el gran exemple del que fa el sector de la banca i de la construcció. En un entorn desregularitzat gràcies al sr. Aznar.

Vostès preparen el camí perquè els seus amics facin el negoci i s’emportin els beneficis a Suïssa, i després ens obliguen a tots els ciutadans i ciutadanes a rescatant-los amb els nostres doblers. Tot això, a costa d’hipotecar el serveis públics i el nostre futur i el dels nostres fills. Amb això de la iniciativa privada, el PP diu “A” i després fa “B”. Una vergonya i una lliçó que no feim comptes oblidar.

“Ni reclama el finançament adequat, ni defensa les competències d’aquesta institució, ni protegeix els ajuntaments de Mallorca”

Sra. presidenta, ni reclama el finançament adequat, ni defensa les competències d’aquesta institució, ni protegeix els ajuntaments de Mallorca.

Perquè davant l’atac frontal a la democràcia i a l’autonomia municipal que representa la reforma de la llei local, impulsada pel Govern espanyol, esperàvem mes de vostè, Sra. presidenta. No hem escoltat, ni abans ni avui, cap referència o crit d’alarma de vostè quan molts d’altres càrrecs del PP amb responsabilitats locals, d’arreu de l’Estat, l’han criticat.

“Fonamentalistes de l’austeritat”

Ser fonamentalistes de l’austeritat i no reclamar un bon finançament té unes conseqüències tràgiques: no poder donar resposta a la demanda de totes les persones vulnerables que ara necessiten del Consell, directament o mitjançant els nostres ajuntaments. L’austeritat extrema és incompatible amb estar al costat dels ciutadans.

“Els serveis socials, desbordats”

En referència als serveis socials a Mallorca podem afirmar que la dramàtica situació actual és la conseqüència, per una banda per les retallades que s’han dut a terme des del Govern espanyol, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i la congelació de serveis i partides des del Consell.

Per altra banda ens trobam amb una situació totalment desbordada dels serveis socials, originada per la crisi, on acudeixen als serveis socials de cada cop més usuaris que fins ara podíem considerar d’un perfil normalitzat i que en l’actualitat i per manca d’ingressos es veuen obligats a acudir als serveis socials dels nostres pobles.

La majoria d’usuaris de serveis que ha tancat el Govern o l’Ajuntament de Palma han incrementat també les demandes als diferents recursos existents. Estam davant una situació per tant on els recursos socials del Consell de Mallorca no han augmentat proporcionalment a la realitat. Ans al contrari, s’han mantingut, i en alguns casos reduït.

En els últims anys la qualitat de l’atenció social havia millorat molt. Avui tenim un major nombre de demandes i mes ciutadans acudeixen a Serveis Socials. I manco personal per poder atendre. Per tant, la qualitat dels Serveis és molt pitjor que fa cinc anys.

Tot plegat incideix en una disminució de la qualitat: menor atenció i esperes més llargues, serveis socials desbordats, professionals que han d’abastar camps i àrees que no són de la seva competència, dificultats per fer una intervenció global i integral per manca d’efectius professionals.

“No havíem viscut mai, en democràcia, un desplegament ideològic tant reaccionari”

En resum, vostès han estat incapaços de cercar un finançament adequat per atendre les competències i les demandes reals del Consell de Mallorca. La qual cosa ha conduït a la institució a una total i absoluta inactivitat.

Pel que fa a la ideologia no havíem viscut mai, en democràcia, un desplegament ideològic tant reaccionari de la dreta política que es reclama centrista i moderada. Vostès han buidat, no tant sols un canterano, sinó també roperos de tres cossos i molt més!

Els temps difícils que vivim fan necessari que als mallorquins i mallorquines ens defensi algú que tengui la voluntat política de posar peu fiter quan es vulneren els nostres drets.

Que ens defensi quan som maltractats fiscalment; quan el Govern espanyol posa en perill el descompte de resident; quan, milers de famílies, són desnonades de les seves cases per que ni PP ni PSOE han tingut allò que es posar en Delgado al cap per canviar-ho.

Necessitam algú capaç d’utilitzar totes les eines al seu abast per reclamar el que ens toca i per impulsar un creixement econòmic sostenible que ens permeti crear llocs de feina i sortir de la crisi. Cal un canvi radical de polítiques, Sra. Salom. La situació ja ens està passant factura, i ens està hipotecant el futur a llarg termini.

L’esperança la trobam en fets com, per exemple, el que vaig conèixer ahir d’un infant de vuit anys que celebrava el seu aniversari. Sabeu que havia demanat? Idò que tots els regals que li fessin fossin menjar per destinar al programa d’aliments del seu poble.

Això és la nostra esperança sra. presidenta el fet de que la gent, cada cop, és més solidaria, més compromesa i més conscient.

Esperam que ho entengui, sra. presidenta.

PDF - 279.4 kB