MÉS per Mallorca insta el Govern a millorar el servei de mamografies de Son Espases

De les 21.522 mamografies de l’any 2010 es va passar a 19.446 el 2012


El dia 19 d’octubre és el dia de lluita contra el càncer de mama. Un dels càncers amb millor pronòstic de cura si es detecta precoçment. Per això la coalició MÉS per Mallorca anima a totes les dones que segueixin les indicacions mèdiques referides a la detecció precoç i exigeixin el manteniment d’aquest programa.

Valora positivament el recolzament de les institucions a la celebració d’aquest dia, amb la presència de llaços als carrers i a les façanes de les institucions per sensibilitzar a la població. Però demana millorar el servei de mamografia, ja que l’any 2010 es varen fer 21.522 mamografies i el 2012 es varen fer 19.446. El Grup Parlamentari MÉS va demanar al Govern el motiu d’aquesta baixada demana, la resposta no va ser una disminució de la demanda, sinó que ho varen justificar amb el trasllat de Son Espases que es va realitzar a desembre de 2010. La diputada Fina Santiago afirma que “no és admissible que un trasllat d’un hospital suposi, dos anys després, una justificació de la baixada del nombre de mamografies. Pensam que la causa rau en la reducció de personal sanitari i en la política d’austeritat mal entesa del Govern”.

De la mateixa manera hi hagut dones amb risc de patir càncer hereditari de mama, que ens han denunciat la restricció que ha fet l’IB-Salut per fer la investigació genètica, i les dades així ho demostren l’any 2011 es varen fer 41, l’any 2012 sols es varen fer 27.

Finalment tot i que el Govern ha decidit no aplicar el copagament hospitalari a malalties greus com és el cas de les dones afectades per un càncer de mama, ens preocupa que el conseller Sansaloni al Plenari del Parlament digues que “de moment el Govern ha decidit no aplicar el copagament hospitalari” demanar que el Govern doni la garantia que aquesta decisió sigui permanent, el dia internacional de la lluita contra el càncer de mama és un bon dia per anunciar-ho.viïn”.