MÉS per Mallorca insta el Govern a dotar el Pla d’Ocupació amb els doblers del nou marge de dèficit

La coalició d’esquerra mallorquinista veu positiu el descens de l’atur registrat, però alerta de la intensa precarització del treball i apunta que moltes de les noves afiliacions a la Seguretat Social són regularitzacions administratives de treballadores de la llar

JPEG - 16.5 kB

Biel Barceló ha instat el president Bauzá a utilitzar els doblers que aconsegueixi el Govern amb el nou objectiu de dèficit per dotar econòmicament el Pla d’Ocupació anunciat pel president. La coalició MÉS per Mallorca exigeix que el Govern presenti sense més dilacions aquest Pla que, al parer de la formació, ha de concretar Polítiques Actives d’Ocupació dirigides prioritàriament a l’atur de llarga durada, als joves i disminuir la temporalitat i la precarietat del mercat laboral illenc.

MÉS per Mallorca considera que el descens de l’atur registrat és positiu, tot i que la xifra de 76.124 persones aturades registrades en el mes de maig s’ha de contextualitzar en una situació de temporada turística iniciada. El descens mensual relatiu d’un 9,42% (-7.917 persones) esta en la lògica estacional: si baixa més en el mes de maig, baixarà manco en el de juny. La variació anual de -6.390 persones registrades (un -7,74%) està intensíssimament lligada a la baixada de l’atur registrat de persones estrangeres: -3.408 persones (un -18,62%) en termes interanual. Aquesta dada ens indica que els programes de incentivar el retorn dels nous vinguts als seus països d’origen tenen un evident èxit sobre els estadístiques d’atur registrat. Però això no significa que la situació socioeconòmica millori.

Pel que fa a les Afiliacions a la Seguretat Social la dada és positiva. Però cal matisar que hi ha bona part d’aquest increment de afiliacions del Règim Especial de la Llar que, en termes interanuals, puja en 2.403 afiliacions (un 24,55%). És a dir, hi ha moltes altes a la Seguretat Social motivades per raons administratives que no obeeixen a creació d’ocupació.

En la nostra opinió cal parar atenció en la progressiva major precarització del mercat laboral balear: Durant el mes de maig s’han registrat un total de 49.883 contractes nous, dels quals 44.350 eren temporals i els 5.533 restants indefinits (incloent el fixos amb període de prova d’un any). En els cinc primers mesos de l’any del total de contractes registrals el 86,63% són temporals.

Preocupació per la precarietat, l’atur de llarga durada i l’atur juvenil

Biel Barceló ha manifestat la seva preocupació pel “triomfalisme” del Govern, ja que les dades confirmen la precarització del treball, i el manteniment de l’atur de llarga durada i l’atur juvenil. És per això que “el Govern ha de ser la seva feina, que és dotar adequadament el Pla d’Ocupació, per tal que quan acabi la temporada turística ja s’hagin posat en marxa mesures per crear llocs de feina i evitar un hivern dur”.