MÉS per Mallorca esmenarà els PGE per aconseguir més inversions ferroviàries

El diputat de Compromís, Joan Baldoví, presentarà les esmenes, que tenen com a objectiu prioritari aconseguir l’electrificació de tota la xarxa de tren


MÉS per Mallorca presentarà esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014, a través del diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, per augmentar les inversions estatals a Mallorca en matèria ferroviària. Així ho han avançat avui el diputat ecomallorquinista Antoni Alorda i el regidor de MÉS per Inca Andreu Caballero. Alorda ha indicat que la prioritat ha de ser completar l’electrificació de la xarxa ferroviària de l’illa.

El diputat recorda que l’esborrany del Pla d’Infraestructures, transport i habitatge per al període 2012-2024 (PITVI) que mantén el Ministeri de Foment, i que afirma que és congruent amb el seu pla d’actuacions 2012/2015, inclou actuacions en matèria de transport que pugen 136.000 milions d’euros, 52.000 dels quals estan destinats a transport ferroviari. 52.000 mil milions, dels quals la meitat es destina a línies d’alta velocitat. Són nombres espectaculars en plena crisi, que se sumen als 46.000 milions que, segons dades del Ministeri, l’Estat ha invertit en tren els darrers vint anys.

La inversió a les Illes Balears va ser nul·la (uns 0,3 milions d’euros per a l’estació de Palma) fins al conveni ferroviari de 2008 (BOE de 18 de febrer de 2009), el qual preveia 443 milions d’euros d’inversió, dels quals només n’han arribat una quarta part. El PITVI preveu inversions no quantificades a les Illes Balears en compliment del conveni ferroviari de Mallorca i del conveni de tren badia de Palma, però el Govern renega d’aquests dos convenis. De fet, el 2012 i el 2013 no ha arribat un sol cèntim de l’Estat per a inversions en tren a les Illes Balears.

L’article 10 de la llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, obliga l’Estat a col·laborar en la potenciació del transport ferroviari a les Illes Balears. Una mesura que havia de corregir el greuge històric d’inversió estatal, una exigència avui de la disposició addicional sisena de l’Estatut (en la redacció de la LLO 1/2007) que establí que, transitòriament, s’havia de garantir un mínim d’inversions (disposició transitòria novena, que cita expressament la matèria del ferrocarril). “L’Estat incompleix manifestament aquestes obligacions, amb la incomprensible comprensió del nostre Govern”, diu Antoni Alorda.

De la importància que es dóna al transport ferroviari a Mallorca en dóna fe el tractament i els compromisos que adopta el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears aprovat per Consell de Govern el 28 d’abril de 2006, actualment vigent, que inclou l’electrificació i desdoblament de les línies existents, eliminació de passos a nivell o l’ampliació fins a Alcúdia i Cala Rajada, entre altres. A més, el PP es comprometia al soterrament de les línies al seu pas per les ciutats i l’ampliació del metro fins a l’hospital de Son Espases.

Per als Pressupostos per a 2014, el Ministeri anuncia 4.500 milions d’inversió en tren, dels quals només 3,94 es pretenen destinar a les Illes Balears: “és una proporció insultant, més encara amb els precedents anteriors, i tenint present l’escandalós desequilibri de la nostra balança fiscal amb l’Estat, segons la qual, estam pagant, amb els nostres doblers, trens magnífics a la Península i no en tenim per millorar la nostra modestíssima xarxa”.

Per tot això MÉS per Mallorca esmenarà els PGE per a 2014 per millorar la inversió ferroviària a la nostra illa. El Grup MÉS també promourà una proposició no de llei al Parlament per tal que la cambra insti el Govern de l’Estat a incloure les Illes Balears en el PITVI 2012-2024 en la quantia que li correspongui, en cap cas inferior a la proporció pel seu pes demogràfic, tenint present la compensació de la insularitat; així com a complir els seus compromisos d’inversió ferroviària a les Illes Balears.

MÉS vol que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a exigiral Govern de l’Estat “per totes les vies al seu abast, inclosa la judicial, una inversió ferroviària justa a les Illes Balears”.

Desautorització del conseller d’Agricultura

Finalment, el diputat Antoni Alorda considera que el Parlament ha de desautoritzar l’afirmació del conseller d’Agricultura, Gabriel Company, feta en la Comissió de Medi Ambient en sessió de dia 9 d’octubre de 2013, on va dir: “no voldria que em donassin 300 milions d’euros per fer inversions ferroviàries, perquè crec que seria erroni. Ho he dit qualque pic en el ple, a mi que m’enviïn doblers per fer un mal negoci, m’estim més que no me’ls enviïn”.