MÉS per Mallorca demana una investigació per estudiar l’ús no autoritzat per part de l’Estat de les dades de renda dels residents


El grup parlamentari vol que la cambra reprovi el ministre Ábalos

MÉS per Mallorca ha registrat una iniciativa al Parlament amb l’objectiu de reprovar les declaracions del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, qui aquesta setmana ha posat en dubte "el dret de tots els residents" de Balears "a la compensació" de la insularitat en relació amb el 75% de descompte aeri.
La proposició no de llei (PNL) explica que la realitat insular ha convertit l’avió en el mitjà de transport més efectiu i més utilitzat per a comunicar-nos amb la península i amb la resta del món. De fet, disposar d’una bona connectivitat i a un preu raonable significa una forma de compensar la nostra insularitat, tal com hi obliga la Constitució I l’Estatut, i facilita i democratitza la mobilitat, fent-la accessible a tothom. A més, la implantació del 75 per cent de bonificació en els preus dels bitllets havia de servir per compensar part del greuge històric dels residents a les Balears respecte de la resta de l’Estat.

La realitat, però, és que segons dades del Ministeri de Foment, el preu dels bitllets s’ha disparat un 20 per cent. Una xifra, que la patronal d’agències de viatges (AVIBA) eleva al 27 per cent. Davant aquesta situació, el Ministre de Foment José Luis Ávalos, s’ha limitat a justificar aquest fet atenent a l’increment de demanda. Lluny d’investigar la possible comissió d’algun tipus de frau o il·legalitat, o de plantejar instruments per posar fre a l’increment de preus, el màxim responsable del Ministeri ha anunciat que pretén controlar quantes vegades viatgem I relacionar-ho amb el nivell de renda dels residents de les illes. En concret, l’Estat estaria planejant limitar la bonificació revisant els ingressos dels viatgers residents que més vegades es beneficien del descompte en funció del seu nivell de renda a partir del encreuament de dades l’Agencia Tributària.

En aquest sentit, i tenint en compte l’art. 95 de la Llei General Tributària sobre el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària dels contribuents, resulta flagrant la il·legalitat fer ús d’aquestes dades o la cessió a tercers, en aquest cas, per elaborar estudis sobre el volum de perceptors de subvencions.
Per tot això, MÉS vol que el Parlament reprovi les declaracions del Ministre de Foment en les que posa en qüestió el dret de tots els residents de les illes a la compensació de la nostra insularitat en relació amb el 75% de descompte dels residents de les illes utilitzant les dades de renda (IRPF) dels residents.

També s’Insta al Parlament a posar aquesta proposició no de llei en coneixement de l’Agencia de Protecció de Dades perquè iniciï, si escau, una investigació en relació a un ús no autoritzat de les dades de renda dels residents la proposta també inclou la petició al. Ministeri de Foment a implantar instruments efectius per posar fre a l’increment de preus de bitllets d’avió entre les illes I el territori peninsular incloent la possible implantació de la tarifa plana. Finalment es planteja instar al Govern de l’Estat a desenvolupar de forma urgent el Règim Especial de les Illes Balears en tots els seus aspectes pendents, descompte marítim, inversions I règim fiscal.