MÉS per Mallorca celebra el desistiment del recurs contra el Decret que regula que el català sigui un requisit a Sanitat

Aquest Decret va iniciar el procés de normalització lingüística a la Sanitat de les Illes Balears

Oferir una assistència sanitària de qualitat sempre ha estat una de les prioritats de MÉS per Mallorca, i és per això que ens mostram satisfets del desistiment del recurs contra el decret que regula la capacitació lingüística del personal estatutari del servei de salut, és a dir, aquell que fa del català un requisit a Sanitat.

Al llarg de la presidència de MÉS al Govern hem anat recuperant drets, recursos i personal a la sanitat i així ho continuarem fent al futur.

Recordam que el Decret 8/2018 va ser aprovat per mitjà d’un acord del Consell de Govern el passat 23 de març i compta amb el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears.