MÉS per Mallorca aposta per replantejar tot el sistema de gestió dels residus

"Hem d’aprofitar el tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de Son Reus per repensar el tractament dels residus”

La coportaveu del grup MÉS al Consell de Mallorca, Magdalena Palou, afirma que els fems s’han de tractar de la manera que sigui millor per al medi ambient, per a la salut i la butxaca del ciutadà

La coportaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Magdalena Palou, ha volgut manifestar-se avui sobre l’anunci del tancament de dues línies de la incineradora de Son Reus pel 2016. Palou recorda que abans de la posada en marxa de la incineradora, l’any 1996, les forces que formen MÉS ja van reclamar la necessitat d’emprendre camins alternatius al tractament de residus, que no passin principalment per la incineració dels mateixos. Es tracta de la reducció, la reutilització, i reciclatge, que son els elements bàsics d’una política de tractament de residus preocupada pel seu impacte sobre les persones i el medi ambient, i que per això són les preferides per la legislació europea.

Malgrat que l’anunci del tancament sigui una notícia positiva, MÉS per Mallorca destaca la incongruència que suposa legalitzar de forma permanent la importació de residus quan la capacitat d’incineració que quedarà després del tancament (400.000 Tn/any) serà inferior al volum de residus tractats actualment (425.000 Tn/any). “Si es duen fems de fora ens podrem trobar amb el fet que s’haurien d’emmagatzemar a l’espera de ser incinerats, com ha passat els darrers mesos, amb les consegüents molèsties d’olors a la zona”, afirma la consellera Palou.

Per altra banda, aquest desfasament entre la capacitat d’incineració actual (700.000 Tn/any) i la producció real de fems (425.000 Tn/any) mostra un cop més que les instal·lacions estan completament sobredimensionades i obeeixen als interessos de Tirme i no als de la ciutadania.

Auditoria a Tirme

Cal recordar així mateix, que MÉS per Mallorca va proposar el passat juliol al plenari del Consell Insular que es fes una auditoria de costos per saber quina és la repercussió real del cost de les instal·lacions de la incineradora a la tarifa de tractament i el PP va rebutjar la moció. Aquesta auditoria hauria servit per comprovar si cadascun dels costos i ingressos que Tirme inclou a la comptabilització se corresponen amb allò acordat al contracte i estan completament justificats amb preus de mercat.

Palou destaca que “implementar mesures que afavoreixin la reducció de residus és el camí”, i per això des de MÉS es veu favorablement l’esforç que fan molts municipis illencs que treballen per augmentar la recollida selectiva en les fraccions ja conegudes: envasos, vidre i paper, així com la mes innovadora: la fracció orgànica.

Finalment, el grup MÉS al Consell de Mallorca defensa la necessitat de replantejar tot el sistema de gestió de residus perquè obeeixi, d’una vegada per totes, a criteris ambientals, econòmics i d’interès general. “Caldria aprofitar el tancament de les dues línies d’incineració per elaborar amb la societat civil, la universitat i les entitats que treballen en aquest àmbit un sistema de gestió de residus que miri pel be comú i pel futur d’aquesta terra i la seva gent”.