MÉS per Algaida dona el seu suport per aprovar els Pressupostos 2018

Els regidors de MÉS per Algaida, Pina i Randa, Tomeu Ballester, Margalida Puigserver i Guillem Fiol, han donat aquest dijous el seu suport als Pressupostos de 2018 que no varen ser aprovats al desembre de 2017, per no comptar l’equip de govern amb el suport necessari.

En un acte de responsabilitat, MÉS per Algaida ha decidit forçar el consens amb l’equip de govern, votant a favor d’uns pressupostos per a tots els ciutadans. Amb aquest acord el grup ecosobiranista vol reafirmar una vegada més el seu compromís en la presa de decisions augmentant la seva presència en la política municipal, sempre pensant amb el benestar dels algaidins i algaidines.
MÉS per Algaida proposa realitzar reunions amb els diferents col·lectius del municipi per adaptar els pressupostos a les necessitats reals de la ciutadania, aquestes reunions serviran sobretot perquè els propers pressupostos reflecteixin les demandes dels algaidins.

La formació també ha reiterat la seva voluntat de participar en la millora de la gestió municipal, mantenint reunions periódiques de seguiment dels nous projectes d’inversió al municipi, així com participar en les reunions per elaborar la nova RLT (Relació de Llocs de Treball) dels treballadors municipals. Per altra banda s’ha acordat iniciar la recuperació i senyalització dels camins públics d’Algaida (drecera de la Pau, drecera de Cura, Camí vell de Pina, etc), així com la modificació puntual de les NNSS (Normes Subsidiàries) per poder obrir en un futur el Carrer de na Fiola (que comunicarà els carrers Campet i Can Carrintar)

Finalment i per als propers pressuposts, 2019, MÉS per Algaida proposa repercutir els majors ingressos per IBI als habitants del municipi, no fer-ho només amb la ITR. Com són per exemple les ajudes als estudiants i joves mitjançant beques d’estudi, ajudes al transport i ampliar l’oferta formativa dels centres educatius (batxillerat i cicles formatius) i més ajudes socials.