MÉS garantirà que la ciutadania pugui presentar propostes al plenari de Palma

Antoni Noguera: “Fer possible que els ciutadans tenguin la capacitat democràtica de presentar popostes a Cort, canviaria per complet les dinàmiques polítiques obsoletes del bipartidisme”.

“La radicalitat democràtica és un dels eixos del nostre projecte per Palma. És un qüestió de temps que propostes com aquestes tirin endavant: maig del 2015”

MÉS per Palma vol garantir que la ciutadania tengui el dret a decidir sobre les qüestions municipals que els hi afecten. És per aquest motiu, que volen reduir el nombre de signatures actuals que es necessiten per poder presentar propostes al plenari a través de les “Iniciatives Populars Municipals”. Propostes com aquestes de radicalitat democràtica i participació ciutadana directa que segons els ecosobiranistes són i seran eixos principals del seu projecte a Palma.

Segons el regidor Antoni Noguera: “Fer possible que la ciutadania tengui la capacitat democràtica de presentar propostes a Cort, canviaria per complet les dinàmiques obsoletes del bipartidisme i és per aquest motiu que el Partit Popular sempre vota no, mantenir un règim polític de cada vegada menys democràtic".

La proposta de MÉS és la d’aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells que impliquen una participació directa de les persones i on cal un punt d’inflexió per salvar la democràcia amb més democràcia, desbordant el model de democràcia representativa que reposa, pràcticament en exclusiva, sobre el bipartidisme. El regidor ha afegit: “La radicalitat democràtica és un dels eixos del nostre projecte per Palma. És una qüestió de temps que propostes com aquestes tirin endavant: maig del 2015”

A l’actualitat la Comunitat Autònoma és competent en matèria de règim local, d’acord amb l’article 31.3 de l’Estatut d’Autonomia. Per això, l’article 70.bis de la llei bàsica estatal preveu explícitament un desplegament de l’institut de la iniciativa popular local per la legislació autonòmica. L’article 75.8 de l’Estatut preveu una llei específica de règim local, que avui s’ha d’entendre que és la llei 20/206, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la qual, en el moment de la seva promulgació, no recollí aquesta figura, però sí regulà les consultes populars, per promoure-les és menys exigent que per presentar una proposta d’acord a la consideració del Ple. Desenvoluparem la iniciativa popular local davallant els requisits per dur-la a terme d’un 10% a 1% a Palma: de 40.000 signatures passaríem a 4000. Legitimar-ho sense fer-ho impossible”