MÉS – ESTIMAM PALMA proposa una moratòria en la contractació de creuers per limitar-ne l’arribada i els efectes negatius

MÉS – ESTIMAM PALMA urgeix una solució per donar compliment a un dels Acords de Govern de l’Ajuntament de Palma tan important com és el d’establir paràmetres de sostenibilitat humana i ambiental en l’arribada de creuers a la nostra ciutat. Aquest acord requereix d’accions i mesures urgents i excepcionals.

Des de l’inici d’aquesta legislatura s’han mantingut contactes entre les tres institucions responsables d’abordar la qüestió: Ajuntament de Palma, Conselleria de Turisme i Autoritat Portuària. Els responsables del Govern s’han compromès a crear una comissió a tres bandes i a avançar en la regulació, però a dia d’avui no hi ha cap proposta concreta.

Aturar les contractacions de creuers és una mesura excepcional i necessària per poder regular la quantitat i les condicions dels creuers

Per tant, MÉS-ESTIMAM PALMA agafa la iniciativa i a través de l’àrea de Model de Ciutat convocarà la comissió per avançar en el debat i presa de decisions.

MÉS reclama actuar de forma urgent i valenta per pal·liar els efectes negatius amb mesures excepcionals, com és l’acord d’una moratòria d’un any que suposi aturar dràsticament les noves contractacions de creuers. D’aquesta manera es podran prendre les decisions amb el sector i les institucions afectades de forma consensuada i en benefici dels veïns i veïnes de Palma.

La moratòria permetrà analitzar quines són les accions per dur endavant aquesta regulació i quina limitació és aplicable per reduir els efectes negatius, ja sigui en l’exigència de models del vaixells eficients i moderns, o en fixar un sostre de creuers o límit de passatgers, entre d’altres possibles mesures.

Hem de posar sostre al turisme i sostre als megacreuers, volem una ciutat per ser viscuda i no un parc temàtic

Cal actuar amb urgència perquè, en primer lloc, la planificació en la contractació amb les navilieres es produeix amb gairebé dos anys d’antelació. Això suposa que l’arribada de megacreuers per al 2020 i 2021 ja està negociada i contractada.

Així mateix, MÉS-ESTIMAM PALMA considera que la regulació i limitació de l’arribada de creuers i creueristes és inajornable per l’impacte ambiental, paisatgístic i de pressió humana.

Impacte socioeconòmic

Palma està suportant els efectes negatius que suposa l’arribada de més de 2 milions de turistes l’any, que no arriben de forma escalonada: sinó que en un mateix dia el Centre de la ciutat ha de suportar la pressió humana de més de 8.000 persones més, tenint en compte que la població està xifrada en 20.000 habitants. Això vol dir que una de cada tres persones en el Casc Antic és un turista.

La pressió humana provoca la turistització i desplaçament dels veïns i veïnes del Centre Històric i d’altres barris afectats. Converteix la ciutat en un parc temàtic i va en contra del model de turisme sostenible.

Impacte ambiental

A més, els efectes mediambientals que generen els creuers tenen un impacte en la contaminació atmosfèrica (dupliquen les emissions de Diòxid de Nitrogen que genera la central de carbó des Murterar), cada passatger genera 350 litres de residus al dia i generen contaminació a les aigües del mar.

En aquest sentit, MÉS per Palma dona suport a la declaració institucional promoguda per Aliança Mar Blava per reclamar a l’estat la creació d’una àrea de control d’emissions a la Mediterrània (Med-EVA) per limitar la contaminació de l’aire produïda pels vaixells, i aplicar estàndards més estrictes sobre les emissions per tal de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sector marítim i la protecció ambiental i social de les poblacions costaneres del Mediterrani.