MÉS-Esquerra de Manacor presenta una moció per debatre l’adhesió a l’ADU

És una mesura que agilitzaria els tràmits per garantir la legalitat urbanística i que posaria «ordre en tots els expedients oberts», amb paraules del regidor de MÉS-Esquerra, Joan Llodrà, que xifra en prop d’un miler els casos d’infraccions sense resoldre que té l’àrea d’Urbanisme.

El grup de MÉS-Esquerra ha demanat, mitjançant una moció, un debat per tractar l’adhesió de Manacor a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (ADU). El traspàs competencial cap a la institució insular en matèria d’urbanisme alleugereix el col•lapse que pateix l’Ajuntament a l’hora de resoldre els expedients. «Fins ara no hi ha hagut voluntat política de resoldre el problema de l’urbanisme il•legal», segons Llodrà. «Si cedíssim les competències dins rústic al Consell, es podrien centrar els serveis municipals de control a les zones urbanes», adverteix.

Llodrà ha explicat que la intenció és que «es valori dins una comissió o dins una ponència creada amb aquest fi l’adhesió del municipi a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca per, abans d’acabar el primer semestre de 2016, poder decidir-ne o no l’entrada mitjançant un conveni d’adhesió».

L’ADU és un organisme que depèn del Consell i que exerceix les competències en matèria de protecció de la legalitat urbanística del Consell. Els ajuntaments poden cedir, mitjançant convenis de delegació, les competències en aquest àmbit pel que fa a sòl rústic. L’ADU, que depèn del Departament de Territori i Infraestructures i té patrimoni i pressupost propi, disposa de capacitat d’actuació autònoma, amb participació del Consell i els ajuntaments adherits.

Es tracta d’una mesura que alleugeriria el col•lapse que pateix l’Ajuntament, perquè l’ADU té més recursos. Per part del Consell, el conseller electe de MÉS i vocal en la ADU, Lluís Apesteguia, ha explicat que «l’Agència és un instrument bàsic per fer complir la legalitat urbanística a Mallorca, una assignatura pendent. Des dels ajuntaments és més difícil d’aplicar la disciplina necessària, tant per la manca de mitjans com per la proximitat amb els afectats, cosa que al Consell no patim». Tanmateix, Apesteguia ha reconegut que l’Agència de Disciplina arrossega una sèrie de mancances molt importants: «Treballam per introduir criteris socials en el seu funcionament —com no esbucar un habitatge si la família que hi viu no té recursos, fins que no es pugui reubicar en una altra casa— i per canviar allò que no funcionava i fer-la més àgil. Els ajuntaments adherits han de rebre tot el que sobri després de restar el cost del funcionament a les multes cobrades». El conseller ha acabat acusant el PP de no estar interessat en la disciplina urbanística i d’haver deixat 1206 expedients sense resoldre a l’ADU.