MÉS: «El sostre de places i la regulació del lloguer turístic, eines per avançar cap a un model turístic sostenible»

MÉS per Mallorca considera que l’esborrany de modificació de la llei de turisme és una passa valenta i necessària per posar ordre en el sector


Valoram positivament l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de modificació de la llei de turisme per establir un sostre de places i per regular el lloguer turístic. Una proposta valenta, necessària per posar ordre en el sector.

Aquesta llei ha de ser un instrument per avançar cap al model turístic i econòmic sostenible que reclama la majoria de la ciutadania d’aquest país.

Els objectius d’aquesta proposta legislativa responen a les necessitats de la ciutadania i als objectius polítics de MÉS per Mallorca:

Per primera vegada hi haurà un sostre rela de places turístiques

Tenint en compte que la realitat actual del sector, especialment en l’àmbit del lloguer turístic il·legal, el sostre de places implicarà un decreixement respecte a l’oferta existent. L’objectiu és l’equilibri i la sostenibilitat.

Es podrà posar ordre en el lloguer turístic

1) Garantirà la convivència. Els pisos hauran de tenir l’autorització de la comunitat de veïnats.
2) Combatrà l’economia submergida. Augmenten de multes per al lloguer turístic il·legal, entre 20.000 i 40.000 euros. Les webs que anunciïn habitatges il·legals també seran sancionades.
3) Evitarà l’especulació. Les finques hauran de tenir un mínim de 10 anys d’antigüitat, les places de lloguer de pisos turístics seran per 5 anys.
4) Estableix requisits de qualitat i sostenibilitat. Els habitatges turístics hauran de garantir l’accessibilitat i hauran de tenir certificat d’eficiència energètica.
5) Inclou la protecció del territori. Al sòl rústic protegit queda exclòs el lloguer turístic.

Es garantirà l’accés a l’habitatge
És prioritari garantir l’accés a l’habitatge i es durà a terme amb a les restriccions i als requisits que s’hi posen i amb la zonificació que n’hauran de fer consells i Ajuntament de Palma.

Garantirà una prosperitat compartida
Volem recordar que mentre el PP governava al dictat dels grans lobbies, el Govern de Canvi promou normatives al servei del bé comú i l’interès general.

Exercim la nostra sobirania en els àmbits en què tenim competència
Reivindicam i exercim les nostres competències en matèria de turisme (Govern) i de territori i d’urbanisme (consells insulars i ajuntaments). D’altra banda, instam l’Estat a regular el seu àmbit (LAU, competència estatal), de manera que no envaesqui les nostres competències.

Empoderam les administracions properes a la ciutadania
Les administracions que tenen les competències en matèria de territori i urbanisme: especialment els consells insulars i l’Ajuntament de Palmapodran concretar el desenvolupament d’aquesta normativa en funció de la realitat de cada illa i de la realitat específica de Palma. La resta d’ajuntaments emetran informes previs als acords de zonificació que hauran de fer els consells.