MÉS: El Goveren no vol entregar còpia de les factures dels hotels i els restaurants del viatge a Cuba i Santo Domingo

El Grup Parlamentari MES va demanar al Govern de les Illes Balears, còpia de les factures de totes les despeses (bitllets d’avió, restaurants, hotels...) generades arran del viatge del Vicepresident Sr. Antonio Gómez i els seus acompanyants, el passat mes d’octubre de 2014 a Cuba i Santo Domingo.

Això no obstant el Govern de les Illes Balears no ha volgut entregar aquestes còpies i s’ha limitat a donar un llistat de despeses, sense adjuntar les fotocòpies, la qual cosa priva a l’oposició poder controlar aquesta despesa pública.

El total del cost del viatge a Cuba i a Santo Domingo, puja un total de 16.762€
El Grup Parlamentari MES lamenta la falta de transparència del Govern pel que fa a les despeses públiques, especialment en un tema tan sensible com són els viatges a l’estranger, en aquest cas Cuba i Santo Domingo. Els ciutadans tenen dret a saber com i a on es gasten els doblers dels seus imposts.

Lamentablement els contribuents de les Balears han patit desagradables sorpreses en el passat, com és ara el viatge a Rússia que feu el Sr. Matas el 2007, amb càrrecs absolutament inacceptables com fou el Club Rasputín.

Per evitar situacions com la comentada anteriorment es fa necessari poder disposar de les còpies de les despeses (restaurants, hotels...), dels nostres governants. Al Regne Unit, fins i tot la compra per part del Primer Ministre de dos llapís, és pública i se pot consultar per internet.

Deploram la falta de transparència i obscurantisme del Govern Balear pel que fa a com se gasten els doblers dels ciutadans.

El Grup MES ha tornat a demanar aquestes còpies de les factures de les despeses dels viatges a Cuba i a Santo Domingo i espera tenir-les abans que entri el nou Govern.