MÉS denuncia la manca de coordinació entre Consell i Govern en la gestió de la RMI

La formació MÉS per Mallorca denuncia que els usuaris de la Renda Mínima d’Inserció no veuen garantides les seves despeses farmacèutiques per la falta de coordinació entre ambdues administracions.

MÉS per Mallorca ha denunciat avui que els perceptors de la Renda Mínima d’Inserció estan perjudicats a causa de la mala coordinació entre el Consell i el Govern. Segons MÉS, des del Consell no es notifica adequadament a l’Ib-Salut qui són els perceptors d’aquesta ajuda i aquest, quan hi ha un conflicte concret amb un perceptor, ho deriva al centre de salut, que no pot fer res per resoldre el problema.

Des de MÉS per Mallorca manifesten que el que hauria de fer l’Ib-Salut és tenir una actitud més activa i sol·licitar al Consell el llistat de perceptors per garantir-los un dret bàsic. En aquest sentit, MÉS assegura que la Conselleria de Família i Serveis Socials s’hauria d’implicar més en la resolució d’aquest conflicte ja que és l’administració responsable de garantir el drets dels perceptors de la renda bàsica, gestionada pels consells però finançada i regulada pel Govern.

Segons la formació MÉS per Mallorca, el resultat d’aquest conflicte és que els ciutadans que tenen dret a una gratuïtat de la prestació farmacèutica no poden exercir el seu dret per culpa d’una mala coordinació entre el Consell i el Govern, dues administracions governades pel PP.

MÉS per Mallorca recorda que el RDL 16/2012, al seu capítol IV de “Medidas sobre prestación farmaceuticas, art 4 Modificación de la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios”, al punt 13, article 94 bis 8b, diu que, entre altres, estan exemptes de l’aportació farmacèutica les persones perceptores de rendes d’integració social. Segons el Ministeri de Sanitat, Serveis social i Igualtat es poden entendre per rendes d’integració social les que concedeixin els sistemes públics de protecció social de caràcter estatal o autonòmic, entre d’elles les rendes mínimes d’inserció social.