MÉS demana la revocació d’Antònia Perelló

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca demanden la revocació de la diputada del PP, Antonia Perelló com a ponent de la llei que modifica la compilació de Dret Civil


Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca I MÉS per Menorca expressen la seva preocupació davant el nomenament de la diputada sra. Antònia Perelló com a ponent del projecte de llei pel qual es modifica la Compilació de Dret Civil Balear, en representació del grup parlamentari popular, i insten al grup popular a revocar aquest nomenament. Alhora, i en aquest mateix sentit, els grups parlamentaris presentaran un escrit de revocació davant la Mesa del Parlament. La sra. Perelló és diputada alhora que membre de la Comissio que ha redactat aquesta iniciativa legislativa.

Perelló va ser designada pel Govern Bauzà com a secretària de la Comissió Assessora de Dret Civil Balear en el mateix mes de març de 2014 que MÉS presentava una iniciativa legislativa sobre dret civil balear, que va ser rebutjada amb els vots en contra del Partit Popular. Aleshores Perelló era directora de l’Advocacia de les Illes Balears. Aquest nomenament va ser a títol personal, no en qualitat de directora de l’Advocacia, i ha continuat en el càrrec de secretària, que compagina amb la seva plaça de tècnica en l’Advocacia i amb la seva dedicació al Parlament com a diputada.

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca no entren a valorar els mèrits i la capacitat de la sra. Perelló com a membre d’aquesta Comissió però consideren que, a falta d’un règim clar d’incompatibilitats aplicable en aquesta situació, no és ètic ni estètic que una persona assessori i sigui assessorada al mateix temps i que, a més, hagi estat remunerada per aquest assessorament.

L’avantprojecte de llei esmentat ha estat elaborat per la Comissió Assessora i els seus membres han cobrat per aquesta feina. Ara, el Parlament debatrà el projecte elaborat per la sra. Perelló, ella mateixa en serà ponent i no se sap si defensarà la posició del Partit Popular o la posició de la Comissió Assessora. Segons les dades aportades pel Govern arrel d’una pregunta escrita formulada per la diputada Margalida Capellà, els membres de la Comissió Assessora que han assistit a les reunions hauran cobrat 4.682,6€ per assistir a les reunions de la Comissió Assessora només en el darrer any. Com a secretària de la Comissió, la sra. Perelló hauria rebut una remuneració per un treball que ara defensarà com a diputada en el Parlament. És significatiu, per altra banda, que el grup parlamentari popular només hagi presentat una esmena al projecte de llei, que presenta un Govern progressista.

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca lamenten la manca d’informació i assessorament que han tengut els grups parlamentaris amb un projecte que afecta parts molt sensibles del nostre dret civil.

La Comissió Assessora de Dret Civil Balear va ser creada el 1998 i té, entre altres funcions, l’assessorament al Govern en matèria de dret civil propi i l’elaboració d’avantprojectes de llei, segons el seu criteri. Ha sofert diversos canvis pel que fa al nombre de membres i al nomenament d’aquests. El més recent va ser el canvi en el nomenament dels membres perquè el Govern Bauzà va decidir que fossin nomenats per acord del Consell de Govern i no per decret com fins aleshores. Per Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2014 el Govern va nomenar per quatre anys (fins 2018) els nous membres, entre ells Antònia Perelló com a secretària. Per cada reunió, que és convocada per la presidenta d’acord amb el seu propi criteri, sense estar sotmesa a cap control d’oportunitat ni de despesa, cada membre cobra una dieta de 360,20 €, més el desplaçament als membres d’Eivissa i Menorca.

La Comissió Assessora està formada actualment per 11 membres i està presidida per la Dra. Pilar Ferrer Vanrell, catedràtica jubilada de Dret Civil Balear i ex consellera de la funció pública i d’interior amb el Partit Popular entre 1997 i 1999.

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca consideren també sorprenent que durant l’anterior legislatura la Comissió Assessora de Dret Civil es reunís 15 vegades en 4 anys i que ara, en només en un any, s’hagi reunit 13 vegades.

Durant aquesta legislatura s’ha pagat en concepte de dietes a la Comissió Assessora de Dret Civil la quantitat de 36.611,23 €. Cada reunió suposa una despesa de 2.816€.

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat una esmena al projecte de llei que modifica la Compilació de Dret Civil Balear per evitar situacions com aquesta i també per regular el nomenament i el funcionament de la Comissió amb el propòsit de mantenir el prestigi i la importància que mereix el nostre dret civil. A ambdós grups els preocupa que la sra. Perelló, que serà part interessada en aquesta esmena, pugui participar directament en les negociacions del projecte de llei.