Més del 64% dels adoptats troba la seva família biològica gràcies a l’IMAS

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), liderat per l’algaidina Margalida Puigserver, ha resolt un total de 18 de les 28 sol·licituds rebudes durant el 2015 a través del programa ‘Recerca d’Orígens’.

El programa ‘Recerca d’Orígens’, impulsat per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i que lidera MÉS per Mallorca, ha resolt el 60% de les peticions de persones adoptades que volien trobar o conèixer les seves famílies biològiques. Des de 2003 fins ara el programa ha rebut 252 sol·licituds i més de la meitat s’han resolt satisfactòriament.

El 2015, per exemple, es van rebre 28 sol·licituds, 18 de les quals ja s’han conclòs. D’aquestes, 11 es van fer amb una trobada dels interessats amb les seves famílies biològiques, mentre que en els 7 casos restants només s’ha donat resposta a la sol·licitud, ja sigui perquè ha estat impossible trobar la família biològica o perquè la persona sol·licitant no hi volia mantenir cap contacte. Així mateix, es continua treballant en els 10 casos restants i en d’altres que continuen oberts.

El servei de recerca d’orígens és un programa adreçat a persones adoptades, amb la finalitat de donar cabuda al drets dels adoptats a conèixer la seva identitat biològica. La seva feina s’estructura a través de diverses actuacions d’assessorament, orientació i mediació amb les famílies. El servei està adscrit a la secció d’Adopcions de l’Àrea de Menors i Família de l’IMAS i té com a principals objectius, a més d’ajudar els adoptats, assessorar la família adoptiva sobre el procés d’acompanyament dels fills adoptats durant la recerca.