Més de mig milió d’€ per a la formació agrària i la professionalització del sector

El FOGAIBA aporta 502.000,00€, 219.000 € més que l’any passat, a la convocatòria de cursos de formació agrària. En la convocatòria de 2016-2017 es varen impartir 197 cursos de formació, als quals van assistir 4.500 alumnes

Amb un import total de 502.000 €, el FOGAIBA posa en marxa la línia d’ajudes a la formació professional i l’adquisició de competències amb una clara aposta pels temes de formació agrària i la professionalització del sector. De fet, l’import total de la convocatòria d’enguany és superior al de l’any anterior, que fou de 283.000 € aproximadament.

Els cursos que es poden dur a terme estan definits en el Pla de Formació, que elabora anualment la Direcció General d’Agricultura, el qual n’especifica la temàtica i la durada. Entre d’altres, poden ser d’elaboració de formatges, d’aplicador de fitosanitaris, de benestar animal o de poda i empelts de fruiters. A l’hora de dissenyar el Pla, la Direcció General d’Agricultura té en compte l’opinió del sector (organitzacions professionals agràries, associacions agràries, cooperatives, direccions generals, SEMILLA, etc.).

En la convocatòria de 2016-2017, que va acabar el juny passat, es van fer 197 cursos de formació, als quals van assistir 4.500 alumnes.

En aquest enllaç de la publicació al BOIB es pot consultar la convocatòria: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10732/601595/extracte-de-la-resolucio-de-2-de-novembre-de-2017-