MÉS afirma que l’augment de fixos discontinus està lligada a la precarietat

El Diputat David Abril proposa al Conseller que els períodes de suspensió d’activitat dels treballadors/res ficos discontinus computin a efectes de les estadístiques de l’atur

Avui matí s’ha produït la compareixença del Conseller d’Economia i competitivitat, Joaquín Garcia, al Parlament, per donar comptes de la relació entre contractes fixos discontinus i l’afiliació a la Seguretat Social.

El diputat del grup MÉS, David Abril, ha recordat que les dades d’increment de contractes fixos discontinus:
2012: 24.815 contractes fixos discontinus.
2013: 26.458 contractes fixos discontinus.
2014: 26.845 contractes fixos discontinus.

Són aparentment positives, sobretot des de l’aplicació de les bonificacions del 50% de la seguretat social a partir de 2012, però amaguen la conversió de contractes indefinits i a temps complet, que passen a ser fixos discontinus, i a temps parcial. Una realitat que preocupa encara més al grup MÉS quan la patronal hotelera demana facilitats justament en el mateix sentit, en la negociació del conveni d’hoteleria.

Abril ha retret al conseller que “una cosa és que es faci servir aquest tipus de contracte d’acord amb la nostra realitat turística i estacional, i l’altra que s’aprofitin les facilitats i les bonificacions per precaritzar encara més la poca feina estable que queda a la nostra Comunitat, i especialment en el sector turístic”. De fet, el diputat de MÉS ha proposat al Conseller dues qüestions, en aquest sentit.

1) que els períodes de suspensió d’activitat comptin a efectes de les estadístiques de l’atur (ja que el SOIB no els compta, encara que hi hagi fins a 3 mesos sense activitat, com a aturats, encara que ni tan sols tenguin prestació). Un fet que el Govern de Bauzá, en opinió de MÉS, fa servir per vendre “estadística positiva”.

2) crear un grup d’estudi sobre aquesta qüestió, que afecta a l’estructura del món laboral i al cap i a la fi, al model econòmic de les nostres Illes.

Abril ha recordat que l’evolució dels contractes fixos discontinus no és l’únic indicador de precarització de les condicions de feina de milers de persones a les nostres Illes, sinó que n’hi ha molts més, com ara:
- la sinistralitat laboral, en la qual som “líders” a nivell d’Estat, per aquest motiu han demanat també la compareixença parlamentària del conseller per donar compte de les elevades dades.
- la baixa taxa de protecció dels desocupats (segons l’EPA, dels 135.000 aturats amb què es va tancar 2013, 45.629 varen percebre alguna prestació, però quedaven 89.347 persones absolutament desprotegides);
- la necessitat de cada vegada més contractes (per mor de la seva temporalitat i precarietat) perquè creixin les afiliacions a la Seguretat social: el 2013 varen fer falta més de 35.000 contractes nous a les Illes Balears per incrementar en només 1.451 persones les afiliacions a la seguretat social!).