MÉS acusa el PP de Cort de fer una convocatòria “opaca i restrictiva” per contractar conductors de l’EMT

Antoni Verger denuncia que l’Ajuntament no ha publicat la convocatòria de places de conductor ni al BOIB ni anuncis als mitjans de comunicació

MÉS per Palma denuncia que l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma està duent a terme una convocatòria per contractar conductors de l’EMT de forma “opaca i restrictiva”. Mobilitat va obrir el passat 22 d’octubre un procés de selecció per cobrir places d’interins i crear un borsí de conductors de l’EMT a través del “Palma Activa”, però amb criteris de selecció restrictius, i sense complir amb els requisits de transparència i publicitat que ha de regir qualsevol concurs per ocupar un lloc de feina públic.

“S’ha d’eliminar qualsevol dubte o sospita d’enxufisme en la contractació del personal de l’Ajuntament. El PP s’omple la boca de noves maneres de fer política, però ens demostra que tan sols sap actuar com sempre, amb opacitat i generant dubtes de tracte de favor”. Antoni Verger, portaveu de MÉS per Palma alerta que “ja s’han vist casos en aquesta legislatura de manipulació d’oposicions i concursos com l’ocorregut amb la Policia Local”.

“Volem convocatòries públiques i el més obertes possible, amb el compliment dels nivells màxims de transparència, i respectant sempre els principis d’igualtat, mèrit i capacitat”, afegeix Verger.

Convocatòria opaca i restrictiva

La convocatòria que s’ha fet a través del servei d’ocupació municipal de “Palma Activa” no ha complert amb els requisits mínims que hauria de regir una convocatòria per cobrir llocs de feina de l’administració, ja què no s’ha publicat als mitjans de comunicació ni al BOIB. A més, el procés, que ja ha tancat el termini de presentació de candidatures, només accepta candidats que estiguin empadronats al municipi de Palma.

Tot això dista molt dels procediments de contractació de conductors de l’EMT de la legislatura passada, anunciats a premsa i publicats al BOIB, on participaren centenars d’aspirants. Ara el PP fa una passa enrere i torna a un procediment de selecció més opac i generador de dubtes. “És intolerable i exigim una rectificació”, conclou Verger.

D’altra banda, MÉS per Palma denuncia també que aquesta convocatòria a través de “Palma Activa”, en compliment de la política general del PP de Bauzá, no exigeix cap nivell de català als futurs conductors. Així, els futurs conductors de l’EMT no tindran l’obligació de conèixer i ni tan sols entendre la llengua pròpia del país. “No pot ser que un conductor de l’EMT pugui respondre no le entiendo si un usuari se li adreça en mallorquí”, afirma Verger.