Memòria d’activitats 2015/2016 de les fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder