Medi Ambient impulsa les propostes de la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears

Segons Miquel Mir: “la custòdia del territori a l’àmbit de les Illes Balears és un element indispensable pel que fa a la conservació i la gestió dels espais naturals protegits”.


La presidenta de la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB), Núria Llabrés, conjuntament amb el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, han presentat l’inventari d’iniciatives del 2018 del qual s’han arribat a 108 acords amb 19 entitats i això suposa una superfície total en custòdia de 9.919,59 hectàrees d’arreu de les illes.

Aquest inventari i la pàgina web de l’entitat sense ànim de lucre s’han pogut fer gràcies a una subvenció de 10.000 euros que ha destinat la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. En aquest sentit el director d’aquestes àrees, Miquel Mir, n’ha destacat que, “dels acords, 44 dels quals s’han desenvolupat a espais protegits totalment o parcialment". A més, Mir ha dit que, “un fet que també valoram molt positivament és que el 95% de les accions es desenvolupen dins propietats privades i això és un element que ens indica que el compromís dels mateixos per la conservació dels espais naturals protegits”.

En aquesta legislatura s’ha reprès un suport manifest cap a les iniciatives de custòdia del territori i la valoració després de les primeres experiències són esperançadores i positives, així ho ha explicat Miquel Mir afegint que, “la custòdia del territori a l’àmbit de les Illes Balears és un element indispensable pel que fa a la conservació i la gestió dels espais naturals protegits”.

Per percentatges els valors principals dels acords van des d’un 27 % relacionats amb els hàbitats d’interès comunitari, un 23% pel que fa al valor paisatgístic seguit d’un 17 % sobre els hàbitats prioritaris, un 13% en annexes en la directiva d’aus, un 8% per flora i un 6% respectivament en elements culturals i/o etnològics o varietats locals o per pràctiques tradicionals agràries.

La Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB) és una organització sense afany de lucre constituïda al 2007 que promou la custòdia del territori com a estratègia per conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics de les Illes Balears. La ICTIB és una xarxa formada per entitats, associacions, fundacions, ens locals, empreses i persones físiques que fan feina per la custòdia del territori a les Illes Balears.

Els objectius de l’organització, entre d’altres són els de promoure la custòdia del territori entre els agents implicats i la societat en general, fent especial incidència amb els objectius de conservació de la gestió tradicional del territori, d’espècies de fauna, d’hàbitats, de millora del paisatge, restauració d’elements singulars i d’aprofitament sostenible dels recursos.