Marisol Fernández: “Qui més contamina, més paga”

Els candidats de PSM-IV-ExM proposen ampliar els punts verds a Ciutat i convertir EMAYA en l’empresa pública que lideri el canvi en política mediambiental de Palma

Antoni Verger i Marisol Fernández han explicat avui davant l’únic Punt Verd de tota la ciutat, al polígon de Son Castelló, que la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa recull en el programa electoral una sèrie de propostes que recullen el principi de pensar globalment per actuar localment en qüestions de residus i qualitat ambiental. La coalició considera que el canvi de model de gestió dels residus s’ha de consolidar i ampliar a través de l’impuls de l’Àrea de Medi Ambient on EMAYA ha de jugar un paper determinant no sols en la recollida dels residus, sinó en molts aspectes de la política ambiental. 

"La
gestió pública d’EMAYA ha de ser molt més eficaç, s’ha d’obrir a la participació ciutadana i sobretot ha de respondre a una vertadera política ambiental per a la nostra Ciutat, lligada i coordinada amb l’Agenda Local 21”. Marisol Fernández, a més, ha explicat que el en una ciutat com Palma, que rep milions de turistes anuals, els impactes ambientals de l’activitat humana i el consum (energia, aigua, residus, emissions) són especialment importants. “És necessari invertir en medi ambient i tenir una política ambiental definida i valenta, ja que l’entorn és el principal valor de la nostra ciutat”. 

Reduir, Reutilitzar i Reciclar, aquestes tres R’s, son el punt de partida de les propostes encaminades a canviar aquest model de consum basat en “usar i tirar”. Per tant és necessari un consum responsable i la reducció dels residus que generem
el 2009 varen ser de 1,6 Kg habitant/dia (memòria EMAYA 2009). S’han de prendre mesures contra la contaminació acústica, atmosfèrica, lumínica i electromagnètica per reduir els efectes negatius que tenen sobre la salut de les persones i la seva qualitat de vida. 

L’aigua com a recurs natural imprescindible per a la vida. Un municipi sostenible ha de promoure una nova cultural de l’aigua que no només promogui l’estalvi i l’eficiència. L’hem de donar noves vides i reutilitzar-la. 

La qualitat de l’aire té una relació directa amb la qualitat de vida de les persones donat que la contaminació de l’aire afecta negativament a la salut de les persones i els ecosistemes. L’emissió més important de gasos contaminants provenen del trànsit rodat i s’estima que el 60% del total d’emissions
de pauta urbana de les Illes Balears corresponen a Palma. Per tant s’ha de prendre les mesures necessàries per la reducció d’aquesta contaminació.

RESIDUS: 

 • Establir taxes de fems en funció del principi de “qui contamina, paga”. Si a una llar es produeixen pocs residus i es separen, s’ha de premiar aquest comportament.

 

 • Crear 3 punts verds fixos i 5 de mòbils.

 

 • Fer campanyes per la reducció de l’ús de bosses de plàstic.

 

 • >Afavorir la utilització d’envasos retornables.

 

 • Instaurar un dia setmanal de recollida de mobles i objectes vells per a fomentar-ne la reutilització.

 

 • Implementar la recollida porta a porta als pobles de Palma.

 
 QUALITAT AMBIENTAL: 

 • Aplicar criteris d’estalvi energètic per donar compliment al “Pacte de Batles” per a la reducció de les emissions de CO2.

 

 • Fer compliment de la
  normativa sobre renous.

 

 • Elaborar mapes de contaminació electromagnètica: antenes de telefonia mòbil, torres d’alta tensió, transformadors d’alta potència.

 

 • Substituir progressivament l’enllumenat públic per un sistema de leds per reduir el consum elèctric i la contaminació lumínica de la ciutat

 

 • Impulsar la separació de la xarxa de recollida de les aigües pluvials i residuals.

 

 • Promoure la reducció
  de la velocitat màxima permesa en els accessos a la ciutat.

 

 • Incrementar les zones verdes que serveixin de pantalla acústica i millorin la qualitat de l’aire.

 

En el cas de la generació de residus, la coalició té com a referent el poble de Son Sardina, on els veïns, gràcies a la recollida porta a porta i la seva col·laboració, han aconseguit incrementar el 80% del reciclatge. Un percentatge que en el cas de Palma, en termes globals, és invers. En aquest sentit, la coalició que lidera Antoni Verger i Marisol Fernández, aposta per compensar a través de la taxa de residus aquelles persones i famílies que generen menys residus.