Manifest de MÉS per Mallorca amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI 2014

Quan al començament de l’estiu de l’any 1969 uns policies atacaven el bar “STONEWALL” a la ciutat de Nova York no es podien imaginar que això seria l’espieta que encengués la rebel·lió de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, gent considerada malalta aleshores. El dia de l’orgull es celebra per reivindicar, amb festa i alegria i també amb plena consciència, qui hem estat reprimits per gaudir d’una condició vital i/o sexual diferent, per els poders dictatorials de sempre, com passa ara mateix a molts d’estats del món. Tenir una condició sexual diferent de la hetero-patriarcal dominant pot significar a molts de països fis i tot la pena de mor avui en dia, i la repressió sempre.

Aquest any el tema de la celebració del dia de l’orgull són els drets humans també per el col·lectiu LGTBI. Drets humans que es tradueixen en acollir a qui està perseguit al seu estat de procedència per raó de la seva condició sexual, que se tradueixen ens ser valent front als països que fan persecució de les minories sexuals, per importants que siguin aquests països.

Més per Mallorca denuncia la nul·la política del govern de les Illes Balears envers el col·lectiu LGTBI. Fracassada l’esmena del Partit Popular contra el matrimoni igualitari, aquest col·lectiu sembla un mal amb el que han de conviure, i al que no li presten la més mínima atenció si no és per molestar.

Més per Mallorca es compromet fermament en posar al primer nivell de totes les seves polítiques les persones, i naturalment la lluita per els drets humans, i els de les minories, com pot ser el col·lectiu LGTBI.

No tot està aconseguit, ni molt menys, si qualque cosa hem après aquest trienni negre que portam amb en José Ramón Bauzá com a president és que tot pot ser pitjor de lo esperat.

Cal reintroduir el tema dels drets humans a l’agenda escolar, i també la diversitat sexual. No tenen perquè aprendre que hi ha un únic model possible. Aprendre a ser diferents des de el respecte i l’amor cap a l’altre. Aprendre a ser un mateix, una mateixa.

Tots i totes els habitants de l’illa tenen dret a la salut que aquest govern els nega. També tenen que fer campanyes per a la prevenció del VIH i altres malalties de transmissió sexual. La salut com un dret no com un privilegi per el que la pugui pagar és un dret, una necessitat per a tots i totes.

Així mateix demanem que faci públiques les estadístiques de noves infeccions per VIH de l’any 2013 que ara amaga, justificant que han passat a ser anuals, quan sempre havien estat semestrals.

Tot està per fer després dels anys de Bauzá. L’alegria és que queda menys d’un any perquè puguem gaudir de la victòria de MES a les properes eleccions, front a l’obscurantisme de l’actual govern.