Les ZEPAS garantiran l’equilibri entre el medi ambient i l’activitat humana

Miquel Mir, “la caça es manté en tots els vedats i totes les zones cinegètiques de les ZEPA vigents a les Illes Balears”

El mirador de la serra de na Burguesa de Palma ha estat l’espai escollit per amollar tres falcons peregrins que havien sofert impactes de bala i que s’han recuperat al COFIB.

Miquel Mir, director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, ha assegurat que “aquesta mena d’actes serveixen per fer una crida a la consciència de la gent que pugui interferir en la conservació d’aquestes aus. Hem de tenir en compte que són espècies que estan protegides per directives europees; per tant, són aus que tots tenim l’obligació de preservar i conservar”. Així mateix, Mir ha explicat que l’activitat de la caça i el medi ambient són compatibles, “no així els escopeters”, fent al·lusió a les noves propostes de declaracions de zones especials de protecció per a les aus, on “la caça, sotmesa a les vedes de captura que estableix la normativa, evitant la caça en època de cria o de migració i una sobreexplotació de les espècies, és totalment compatible amb la conservació de les espècies; per tant, no hi ha d’haver més restriccions. De fet, la caça es manté a tots els vedats i a totes les ZEPA vigents a les Illes Balears. Si en algun cas la caça hi està prohibida, com és el cas de s’Albufera o s’Albufereta, per exemple, no ho és per la qualificació de ZEPA, sinó de reserva o de propietat pública”.

Durant el 2016, vint-i-tres exemplars d’espècies protegides han ingressat al Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB), i el 2017, una àguila peixatera ha estat trobada morta per l’impacte de devuit perdigons. La incidència de trets sobre espècies protegides es manté o disminueix lleugerament els darrers anys, segons els registres del COFIB, però cal erradicar definitivament aquestes pràctiques il·legals dels nostres territoris. Per això tots els casos són denunciat i investigats pel Servei d’Agents de Medi Ambient i el SEPRONA.