Les prioritats de l’Impost del Turisme Sostenible: el medi ambient i la millora del cicle de l’aigua

La proposta compta amb el suport unànime dels assistents al Comitè Executiu de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, reunida avui a la seu de la Vicepresidència


El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha expressat avui la satisfacció del Govern pel gran consens sobre el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible. Segons ha explicat el vicepresident, els membres del Comitè Executiu de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible presents a l’hora de votació han acordat per unanimitat el Pla Anual per al 2016. Aquest pla recull la major part de les esmenes i propostes presentades pels membres del Comitè Executiu, i té com a prioritat, en primer lloc, els projectes mediambientals; i en segon lloc, els projectes de millora del cicle d’aigua, com ara la millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable, les millores de la depuració o la dessalació i els projectes de reutilització d’aigua.

Tot i que aquestes seran les prioritats, també es prendran en consideració aquells projectes que compleixin les cinc finalitats marcades per la Llei de l’Impost del Turisme Sostenible, i s’hi tindrà especial esment als projectes amb caràcter innovador, ja que aquests podran optar a cofinançament de fons europeus.

Biel Barceló ha volgut explicar que els projectes relacionats amb la millora del cicle d’aigua no implicaran la construcció de noves infraestructures, sinó la millora de les existents. “Les fuites d’aigua potable que estan patint les canonades, que arriben al 40 per cent en alguns casos, és un problema mediambiental que no ens podem permetre”, ha subratllat el vicepresident. També ha fet esment de la manca d’inversions estatals en aquest àmbit, així com del fet que el Govern Bauzá va aturar per complet durant la passada legislatura les obres de manteniment de totes les infraestructures hidràuliques, la qual cosa ara fa necessari emprendre actuacions urgents.

El Pla Anual s’ha de aprovar pel Ple de la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible, que se celebrarà el proper dilluns, i després haurà de ser aprovat definitivament pel Consell de Govern. A partir de la publicació del Pla Anual al BOIB, les diferents administracions i entitats que formen part de la Comissió tindran un termini de 30 dies per poder presentar projectes. Biel Barceló ha assegurat que es garantirà el repartiment de les inversions per illes previst al text de la llei.

Documents adjunts