Les Illes Balears destinaran 19 milions d’euros a ajudes i nous habitatges el 2018

Les inversions seran de fins a 80 milions en quatre anys


Aquest 2018 es destinaran 19 milions d’euros a les diferents línies d’ajudes i d’inversió en habitatge, suma que arribarà a més de 80 milions al 2021. Aquesta inversió suma als fons pressupostats per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els procedents del Pla estatal 2018-2021, i també els fons suplementaris que aportarà l’Estat perquè les Balears han garantit que cobreixen de sobra amb fons propis molt més del 30 % de línies les ajudes previstes pel Pla estatal, tal com exigeix Madrid per assolir el 100 % de les línies de subvenció. De fet, la Comunitat Autònoma destina més de 50 milions al pla propi davant els 34 que destina Madrid a les Balears.

El Govern de les Illes Balears ha iniciat enguany —en el marc del Pla d’Habitatge de les Illes Balears 2017-2020— l’execució d’habitatges de protecció pública, per primera vegada des de fa molts d’anys. N’hi ha projectats un total de 511 en diferents promocions, la majoria de les quals es començaran a construir enguany. El pressupost global per al Pla de les Balears és de 50 milions d’euros.

Per a 2018, el Govern de les Illes Balears destina 9 milions a l’inici de la construcció dels nous habitatges. Una part seran habitatges de dotació, adreçats a gent gran i també a joves.

Per primera vegada, les Illes Balears s’han adherit a totes les línies d’ajuda incloses en el Pla estatal. Això suposa gestionar diferents línies d’ajuda (8 en total) i prioritzar les línies que el Govern de les Illes Balears considera més necessàries. Les Balears ja han elevat al Ministeri la proposta de gestió dels fons.

Hi haurà ajudes per a diferents línies per afavorir l’accés de la ciutadania a l’habitatge:

Ajudes al lloguer d’habitatge de mercat lliure

Hi podrà haver ajudes per a lloguer de fins a 900 € a totes les Illes. El 2017 es varen aprovar ajudes per un valor de 4,5 milions per a aproximadament 2.500 famílies amb ingressos inferiors a 22.300 €. Per a 2018, es destinaran fins a 6,5 milions a aquestes ajudes.

Això suposa un salt importantíssim per a les famílies que es puguin beneficiar d’aquestes ajudes si es continua la tendència creixent en aquesta legislatura: el 2018 es pot arribar a aproximadament 3.300 famílies beneficiàries.

Cal recordar que el 2015 (ajudes gestionades pel Govern del PP) els beneficiaris foren únicament 785.

Nova línia d’ajudes estatal per a persones en situació de desnonament

S’hi destinaran 144.000 €. En casos de desnonaments o execucions hipotecàries es crearà un fons d’habitatge social, al qual les entitats financeres i els particulars, sempre voluntàriament, aportaran habitatges buits en condicions de ser usats de manera immediata per ser destinats a habitatges de lloguer social per als desnonats per lloguer o a causa d’execucions hipotecàries.

Els contractes de lloguer seran de 400 € mensuals com a màxim i per un temps màxim de 3 anys i es donarà una ajuda de 400 €/mes com a màxim als beneficiaris (els arrendataris), que la destinaran al pagament del lloguer.

Els doblers aportats seran un 80 % a càrrec del Ministeri i un 20 % a càrrec de les comunitats autònomes.

Ajuda als joves de menys de 35 anys per adquisició del primer habitatge

S’hi destinen 270.000 €. S’ha dotat aquesta línia, tot i que per les seves condicions —pisos de fins a 100.000 € i a municipis de menys de 5.000 habitants— està pensada per a territoris on s’ha produït una alta despoblació.

L’ajuda és de 10.800 € per habitatge.
Exemple de municipis on es podrien adquirir pisos amb aquesta ajuda: Llubí, Selva, ses Salines, es Migjorn, Santa Eugènia, Banyalbufar, Fornalutx, etc.

Ajudes a àrees de renovació urbana: 500.000 € (una part la rep l’ajuntament i l’altra, els particulars)
Ajudes per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat a l’habitatge (particulars): 500.000 €
Famílies beneficiàries: un centenar entre les dues línies
Ajudes per a la conservació, seguretat i accessibilitat dels habitatges:
S’hi destinen 1,6 milions.

Foment del parc d’habitatges de lloguer i per a gent gran i amb discapacitat

En aquest cas, per a l’any 2018 es preveuen 9 milions, aportats tots pel Govern de les Illes Balears. Hi ha promocions obertes i altres d’específiques per a determinats col·lectius (un total de 98).

Cal recordar que amb la construcció de nous habitatges de protecció oficial a les Illes Balears —un total de 511— s’incrementarà el parc públic actual en un 30 % (1.800 habitatges).
Seran 2.300 habitatges destinats a lloguer a preu adaptat el 2020. Per tant, hi haurà 2.300 famílies amb lloguer de renda adaptada el 2020 i aproximadament 1.800 el 2018.
Hi haurà 3.300 famílies més que podran rebre ajudes per pagar el seu lloguer de mercat lliure.
Hi haurà més de 200 famílies que rebran ajudes per millorar casa seva i joves que podran adquirir el seu primer habitatge.
Per tant, més de 5.300 famílies es beneficiaran el 2018 de les diferents línies d’acció en matèria d’habitatge. L’any 2020 (quan estiguin acabats els 511 habitatges nous que començam enguany) els beneficiaris poden arribar a 6.000.