Les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià fan un front comú per millorar la Política Agrària Comuna (PAC)

És necessari que a les Balears es produeixi un reconeixement dels efectes de la insularitat

Palma ha estat la seu de la trobada a tres bandes entre les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià per debatre sobre el sector de l’agroalimentació a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM). En un primer document de treball, s’han tractat propostes de millora de la Política Agrària Comuna (PAC), partint de la base que cal replantejar la PAC que ha negociat el Govern de l’Estat amb Brussel·les. Les tres comunitats autònomes consideren que no s’atenen les necessitats específiques dels agricultors de l’espai mediterrani.

En aquest sentit, consideren que la PAC no va ser pensada per a les principals produccions de l’arc mediterrani, i tot i que ha representat un paper positiu, no ho ha fet en la mesura que ho ha fet en altres indrets, amb la qual cosa ha provocat situacions de desavantatge competitiu, que en les zones de muntanya i insulars esdevenen molt més greus.

La desigualtat entre unes explotacions i altres, segons la situació en el territori, ha de ser corregida per mesures eficaces que la PAC actual no garanteix, segons les autonomies de l’EURAM. En el cas de les Illes Balears és necessari que es produeixi un reconeixement dels efectes de la insularitat, que faci referència també a la doble i a la triple insularitat. Les despeses de producció són més elevades en llocs aïllats, i les Illes Balears pateixen unes despeses més altes de transport d’adobs, farratges i alimentació del bestiar en general, que afecten sobretot els sectors ramaders amb un maneig més intensiu, com el vacum de llet o el porcí.

El director general, el d’Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard, ha estat el responsable d’inaugurar la jornada de debat sobre la PAC que ha organitzat l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa, que s’ha centrat en els fruits secs, els joves agricultors, la ramaderia i les zones desafavorides i la insularitat.