Les Illes Balears, amb un 98,1 sobre 100, segona comunitat autònoma de l’Estat més ben valorada en transparència, segons l’INCAU.

Miquel Gallardo: "La transparència és un instrument de control democràtic i ha d’estar a disposició de la ciutadania"

Avançar en transparència significa donar una lupa a la ciutadania perquè pugui observar la tasca a tots nivells que fan els poders públics. Des de les subvencions als contractes, passant pels sous dels càrrecs públics o les agendes dels polítics. Al mateix temps, una administració més transparent dificulta en gran manera la corrupció. Per això des de MÉS vàrem fer una gran aposta per la transparència creant una Direcció General de Participació i Transparència dins la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.

La feina feta en aquest any i mig ha estat reconeguda per Transparència Internacional. Aquesta ONG cada dos anys avalua el grau de transparència de les Comunitats Autònomes i ara ha publicat el resultat de la seva avaluació, totalment independent: 98,1 punts sobre 100 per al Govern, la segona millor nota de l’Estat, només superats per Euskadi i igualats a Catalunya i Madrid. Només estam començant la gran tasca que tenim per davant, però els resultats ja surten a la llum.

Tal com diu el company i director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, "la transparència no és un fi en si mateixa, és un instrument de control democràtic a disposició de la ciutadania. Seguirem fent feina per tal de millorar a tots nivells i facilitar l’accés de la ciutadania a tota la informació.”