Les elèctriques com REE han de consensuar les infraestructures a la realitat de les Illes

El Parlament aprova una iniciativa del Grup MÉS que també insta a cercar alternatives al traçat de la línia d’alta tensió Llucmajor-Cala Blava-S’Arenal


La Comissió de Medi Ambient del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei del Grup MÉS defensada pel diputat David Abril, relativa a l’impacte de les grans infraestructures energètiques, com gasoductes i línies d’alta tensió, i el rebuig social que genera sovint el seu traçat.

Abril ha posat l’exemple del gasoducte Son Reus-Andratx, “que ha arrasat amb una bona franja forestal des de Palma fins al Ponent de Mallorca purament per conveniència d’una companyia que així, treu més diners dels ciutadans perquè el cost de l’obra és més alt”, així com els de les línies d’alta tensió projectades per REE a la comarca del Llevant o a la Marina de Llucmajor. Projectes que “no es solen consensuar ni amb les administracions ni amb les poblacions afectades”.

La proposta inicial ha estat modificada en el transcurs de debat per les esmenes del PP, i els punts aprovats han estat els següents:

1) El Parlament insta el Ministeri d’Indústria a adequar les infraestructures energètiques projectades a les Illes Balears a adequar les característiques del nostre territori, tot revisant els estàndards elèctrics, reduint al mínim el seu impacte.

2) El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a proposar davant el Ministeri que els projectes de noves línies elèctriques a Balears atenguin la nostra condició insular i territorial, amb un tractament específic i diferenciat de les línies de transport d’electricitat de 66 i 132 Kw (proposta feta amb la idea de facilitar que l’Estat n’assumeixi el soterrament, perquè l’impacte sigui menor).

3) El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a cercar alternatives alt raçat de la Línia Llucmajor-Cala Blava-S’arenal des de la viabilitat econòmica, tècnica i mediambiental, cercant el consens amb les administracions afectades.