Les bosses de plàstic estaran prohibides a Palma a partir del 2018

L’Ajuntament preveu que l’any 2017 serveixi de "transició" per fer efectiva l’eliminació de les bosses


La regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus Truyol, ha anunciat que "les bosses de plàstic d’un sol ús estaran prohibides a partir del 2018 al municipi de Palma". Aquesta mesura està contemplada amb l’actualització de l’Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans de Palma. La modificació s’ha dut a terme per adaptar la normativa als nous requeriments legals a nivell estatal i, també, per introduir-hi un vessant d’implicació social.

"El procés per aconseguir-ho no serà d’un dia per l’altre", ha detallat Truyol. La intenció de l’Ajuntament és utilitzar l’any que ve com una "transició" per tal de poder fer efectiva l’eliminació del plàstic amb vista del 2018. La regidora ha explicat un motiu més per eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús: "Els plàstics que arriben a la mar generen un problema ambiental, a més de la intoxicació de la fauna marina". També són un problema els vidres. En aquest cas, ja serà a partir de l’estiu del 2017 que no es podrà accedir a les platges de Palma amb recipients de vidre.

Els establiments comercials hauran de substituir les bosses de plàstic per d’altres de fetes amb altres materials. Truyol ha destacat que "ja hem parlat amb les associacions comercials de PIMEM, PIMECO i AFEDECO sobre el pla de transició del 2017 per aconseguir eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús". "Tothom està demostrant interès i una implicació per defensar el medi ambient", ha afegit la regidora.

En cas d’incomplir alguna d’aquestes mesures, s’establiran unes sancions econòmiques que, amb la nova ordenança, són "més contundents però encara es troben lluny de les que preveu la Llei estatal de residus, segons la qual algunes de les actuacions més greus poden ser castigades amb multes de fins als 1.750.000 euros". La normativa vigent preveu multes que van dels 30 fins als 1.800 euros. Amb l’actualització de l’ordenança es vol augmentar fins als 3.000 euros, tot especificant si es tracta d’una sanció lleu (de 30 a 750 euros), greu (de 750 a 1.500 euros) o molt greu (de 1.500 a 3.000 euros).