"Les Balears han de reclamar les inversions estatutàries de 2011 i 2012 per enfortir la capacitat de generar benestar i riquesa"

El grup parlamentari PSM-IV-ExM registra una proposició no de llei perquè el Parlament insti el Govern a reivindicar aquestes inversions davant el Govern de l’Estat

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca ha registrat una proposició no de llei per instar el Govern a “reclamar davant l’Administració General de l’Estat l’aportació relativa a les “inversions estatutàries” del 2011, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.

La diputada Joana Lluïsa Mascaró ha afirmat que “en aquests moments de crisi, en què les administracions publiques han retallat moltíssim les inversions, és especialment important
poder comptar amb aquests fons”. I ha recordat que “les inversions estatutàries no són una propina prescindible a l’Estatut, sinó una forma d’anivellar la capacitat dels diferents territoris quant a benestar i capacitat de generar riquesa. És per això que les Illes Balears han d’exigir el compliment de la llei estatutària”. 

Des del PSM-IV-ExM recorden que, en compliment del que preveu l’Estatut, durant els anys 2008, 2009 i 2010 l’Estat ha signat convenis amb la Comunitat Autònoma per valor de 353,76 milions d’euros. Fins i tot algun conveni signat el 2010 preveu inversions per al 2011, que donen continuïtat a projectes iniciats el 2010, però que s’hauran d’aprovar a través d’una addenda a l’esmentat conveni. Aquest és el cas, per exemple, de les inversions al port de Ciutadella (14 M€ el 2010 i 16 el 2011), el drenatge de les autopistes d’Eivissa (0’5 M€ el 2010 i 2 el 2011),
o el tren de Mallorca (23 M€ el 2010 i 32 el 2011). 

La proposició no de llei de la coalició nacionalista i ecosocialista també insta el Govern “a presentar en el menor temps possible una proposta, consensuada amb els consells insulars, que contempli les inversions que l’Estat ha de finançar per al 2011 i 2012”. 

Finalment, el PSM-IV-ExM també insta el Govern “a transferir immediatament als consells insulars els fons corresponents a les inversions que han de dur a terme d’acord amb els convenis signats anys anteriors”. En el cas de Mallorca, aquestes inversions corresponen a obres com la rehabilitació de camins, refugis i albergs de la Serra de Tramuntana, la reforma de l’antic monestir de Bellpuig (Artà), el Centre Toni Catany (Llucmajor), etc.

Documents adjunts