La recollida de matèria orgànica ja està implantada a 37 municipis i ha augmentat un 20% a Mallorca

Esporles, Valldemossa i la Mancomunitat del Raiguer, amb una taxa de recollida selectiva del 74,64%, del 63,45% i del 61,7% respectivament, són els municipis que millor separen els seus residus.

S’han presentat aquest dilluns els resultats de la recollida selectiva a Mallorca del 2017, que se situa en un 17,36%, cosa que suposa un augment respecte dels valors de principi de legislatura, quan la xifra era 15,16%.

La taxa de rebuig ha disminuït un 1% del 2016 al 2017. Tot i que el nombre de tones de rebuig continua augmentant, proporcionalment la ciutadania separa més en origen i hi ha una taxa més elevada de recollida selectiva, cosa que posa de manifest un canvi de tendència positiu.

Destaquen els bons resultats de la recollida de matèria orgànica, que ja està implantada a 37 municipis, i que entre 2016 i 2017 ha augmentat un 20% a Mallorca. La resta de fraccions (vidre, paper i envasos) també continuen augmentant a un ritme de mil tones l’any des del 2014. L’augment més important es va produir en el període del 2015 al 2016, coincidint amb la decisió que els municipis gestionassin directament la recollida. Llavors l’increment va ser de 2.000 tones en un any.

Els millors resultats per municipis

Esporles és el municipi que té una millor taxa de recollida, amb un 74,64%. En segon lloc, hi ha Valldemossa, amb una taxa del 63,45%. El tercer lloc del rànquing l’ocupa la Mancomunitat del Raiguer (Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Mancor, Santa Maria, Selva i Lloseta), amb una taxa del 61,71%. Puigpunyent, Bunyola, Artà i els municipis de la Mancomunitat del Pla superen, avui dia, la taxa del 50% que Europa exigeix per al 2020.

Des del Departament de Medi Ambient es va decidir per una autogestió dels municipis amb l’ajuda d’un equip tècnic de la institució insular. Les dades de recollida selectiva a la majoria dels municipis han millorat des que es va produir aquest canvi el maig del 2016.

Infraestructures

Aquest canvi de tendència ha fet que el Departament de Medi Ambient impulsàs infraestructures basades en la reducció, la reutilització i el reciclatge. En aquest sentit des del Departament s’apunta que és necessari que tota la societat camini en aquesta direcció i que la institució ha de fer bé la seva feina per donar sortida a aquest esforç.

Durant el ple d’aquesta setmana, es preveu aprovar la segona fase de la planta de metanització que donarà cabuda a l’augment de la recollida de la fracció orgànica.

S’ha de recordar que tots els residus que entren a les instal·lacions del Consell de Mallorca a Tirme, a través de la recollida selectiva, ho fan a cost zero.