LA PRIMERA LLEI DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS PRETÉN POSAR FRE A L’ÚS INDISCRIMINAT DE PLÀSTICS

El Consell de Govern aprova el primer Projecte de llei de residus i sòls contaminats i el remet al Parlament. Un projecte que fixa mesures per a la reducció de residus i estableix la recollida selectiva de matèria orgànica, tèxtil i de l’oli.

La primera Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears s’ha aprovat al Consell de Govern amb mesures pioneres, que pretenen lluitar contra una problemàtica que causa estralls ambientals, com ara l’abandonament de residus al medi natural. Els objectius que ha marcat la normativa van més enllà dels establerts per la Comissió Europea i es pretén que, amb la seva aplicació, el 2020 s’hagi reduït un 10 % dels residus generats respecte de 2010, i un 20 % el 2030. Per això, serà necessari substituir amb alternatives més sostenibles molts dels productes de plàstic d’un sol ús.

Com aquestes mesures, la desaparició de les bosses de plàstic d’un sol ús també
ha estat avalada per l’Estratègia del plàstic presentada per la Comissió Europea. A partir de 2020 —un any després del previst en el primer esborrany de la normativa per afavorir que el petit comerç pugui desfer-se de l’estoc disponible—, només es permetrà la distribució de bosses de plàstic compostables molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris per prevenir el malbaratament i/o per qüestions d’higiene o seguretat.

Per complir els objectius, la Llei preveu també una racionalització en l’ús dels envasos, per la qual cosa s’hi hauran d’implicar tant les institucions públiques com els establiments privats. Així, es promourà la instal·lació de fonts d’aigua potable o el subministrament en envasos reutilitzables i es prohibirà la distribució de begudes en envasos d’un sol ús a les institucions públiques. En els esdeveniments públics que comptin amb suport de les administracions s’hauran d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús. D’altra banda, els establiments d’hoteleria i restauració sempre oferiran als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada apta per al consum humà, de manera gratuïta i complementària.

La nova Llei, que haurà de ser debatuda al Parlament de les Illes Balears, té també altres objectius, com la reducció del malbaratament alimentari fins al 50 % per a l’any 2030 en relació amb el 2020. Per a això, primer es farà una diagnosi de la situació i tot seguit es crearà un codi de bones pràctiques per reduir-lo, que inclourà que els comerços i punts de venda no puguin eliminar aliments en bon estat. A més, el menjar cuinat que sobri de menjadors escolars, hospitals, residències, grans col·lectius, grans esdeveniments, entre d’altres, es podrà entregar a menjadors socials i als particulars que ho necessitin, amb l’harmonització prèvia de la normativa sanitària.

Quant als envasos, l’objectiu és reciclar-ne el 75 % abans de l’any 2030. Aquell mateix any es vol establir un percentatge màxim del 10 % en l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. Pel que fa a l’objectiu de reciclatge i preparació per a la reutilització, aquest és d’un 50 % del pes al 2020 per a materials com paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics i d’un 65 % l’any 2030.

Pel que fa al trasllat de residus, des de l’entrada en vigor de la normativa quedarà prohibida la importació de residus amb destinació a plantes de tractament públiques ubicades en el territori de les Illes Balears. Així, es compleix un dels acords de governabilitat d’aturar aquesta importació. A més, no es podrà incinerar ni abocar cap tipus de residus sense que abans hi hagi hagut un pretractament.

Conscients del canvi d’hàbits i costums que comportarà l’entrada en vigor de la Llei, s’aposta per l’educació ambiental establint accions de formació i conscienciació social fins al punt que els contractes de recollida o tractament de residus amb licitació pública han de destinar un 1 % a aquestes accions de sensibilització.