La presidenta del Parlament censura Antoni Alorda quan parla de Bauzá

Margalida Duran interromp el diputat del Grup MÉS durant el debat d’interpel·lació sobre política d’incompatibilitats, suscitant les crítiques de tota l’oposició

Vídeo amb un fragment del debat d’interpel·lació sobre la política d’incompatibilitats del Govern, en què el diputat del Grup MÉS Antoni Alorda és interromput per la presidenta del Parlament, Margalida Duran, cada vegada que el diputat intenta referir-se a la situació del president José Ramón Bauzá. El portaveu del Grup MÉS, Biel Barceló, demana la paraula per denunciar la "censura" de la presidenta: "és inaudit", afirma.