La PNL del PP del 2005 amb què volien rebutjar l’Estatut de Catalunya

Adjuntam la proposició no de llei del PP, registrada l’any 2005, amb la qual pretenien que el Parlament rebutjàs el projecte d’Estatut de Catalunya, a la qual ha fet referència el diputat del Grup MÉS Nel Martí en el debat parlamentari sobre la PNL del PP per rebutjar les "ingerències" del Parlament de Catalunya en els afers de les Illes Balears

Documents adjunts