La pesca sostenible a la Mediterrània, una prioritat del Govern

Vicenç Vidal reconeix la iniciativa particular i la conscienciació del sector pesquer de les Illes Balears, pioneres a la Mediterrània, en la reducció d’esforç per assolir els reptes de futur

Aquests dies, Mallorca és la seu del Consell Assessor de Pesca de la Mediterrània Occidental (MEDAC, per les seves sigles en anglès), d’àmbit europeu. Un centenar de representants dels diferents països amb interessos pesquers de la Mediterrània debatran sobre el Pla de Gestió de la Mediterrània Occidental que ha d’elaborar la Comissió Europea; la pesca de la tonyina i altres espècies afins, o el projecte de recerca europeu Minouw, en què el Govern participa, un projecte adreçat a fer polítiques per aconseguir reduir el rebuig de la pesca o el paper de la pesca recreativa.
 


Des del 2004 aquest grup treballa en el desenvolupament de mesures per a la implementació d’una pesca sostenible mediambientalment, però també socialment i econòmica. Les primeres conclusions a què han arribat van en el sentit de desenvolupar un seguit de mesures en un pla pluriennal específic per a tota la Mediterrània occidental que serveixi de marc per implementar-lo a l’àmbit local tenint en compte l’especificitat de cada àrea homogènia.
 


En la inauguració del Congrés, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal ha dit que “és un honor que el MEDAC, per al debat de la pesca sostenible, hagi triat, com una de les seus per visualitzar-ne el futur, les Illes Balears, com a comunitat exemplar en aquest sentit”. A més, Vidal ha fet referència a la aportació que ja fa el sector pesquer per iniciativa pròpia i que planteja una reducció de l’esforç per al 2020. Aquesta reducció de l’esforç suposa que el sector pesquer renuncia a alguns jornals pactats i compensats pel govern, de manera que es deixen descansar els stocks pesquers. Vidal ha dit que “la flota d’arrossegament de les Illes Balears ha fet un esforç significatiu amb aturades aleatòries durant un temps, una iniciativa pionera a l’Estat que altres comunitats autònomes han pres d’exemple i han copiat”. El conseller ha volgut remarcat que “la reducció de l’esforç també pot venir per la reducció de pesca o per protegir zones de l’activitat de la pesca. Per això, combinarem la reducció de l’esforç pesquer amb millores de la tècnica de pesca i amb la reducció d’àmbits, com ara la serra de Tramuntana”.


L’eix d’aquesta sostenibilitat es la reducció de l’esforç, ja que els estocs de les espècies més importants comercialment estan tècnicament en sobrepesca de manera majoritària. Aquesta sostenibilitat també passa per la millora, el control i el seguiment de la comercialització.


 
El paper del MEDAC inclou la preparació d’opinions sobre la gestió de la pesca i els aspectes socioeconòmics en suport del sector de la pesca a la Mediterrània que es presentaran als estats membres i les institucions europees per facilitar l’assoliment dels objectius de la nova política pesquera comuna (PPC), la qual ens emmarca en una normativa amb unes finalitats ineludibles, i també en un Pla de Gestió de la Pesca en el Mediterrani.
 


El principal punt de la nova PPC, i el més controvertit, fa referència a la sostenibilitat, que pràcticament engloba la majoria d’actuacions preferents, en especial per gestionar les pesqueries amb criteris de rendiment màxim sostenible.
És a dir, marca un sostre de captures, sobretot en la pesca professional, que dona la possibilitat de garantir la pesca ara i en el futur.
 


D’altra banda, el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, ha assenyalat que “aquesta Conselleria considera que el seu deure és afrontar els nous reptes de la nova PPC tenint en compte les necessitats socioeconòmiques de la supervivència d’un sector tan arrelat a les Illes Balears, tan presents en la nostra cultura i tan importants en la forja de la nostra identitat illenca i marítima”. Mercant ha dit que “es tracta d’assumir el repte d’un futur digne per al pescador, fent d’aquesta normativa europea una arma a l’abast del col·lectiu en comptes d’un arma contra el col·lectiu”.
 


El MEDAC és una de les eines més importants de què disposa la pesca de la Mediterrània en general, que és conscient de la importància de la gestió propera de cada comunitat (per petita que sigui) per aconseguir una millor resposta del sector, que se sent cogestor d’aquests reptes