La Direcció General de Política Lingüística obre la convocatòria d’ajuts a la premsa diària en català.

Ruth Mateu: "Uns ajuts, deixats de donar l’any 2010, i que no s’haurien d’haver perdut mai"


La Direcció General de Política Lingüística recupera la convocatòria d’ajuts a la premsa diària escrita en català, sigui en suport digital o en paper. La darrera convocatòria d’ajudes es remunta a 2010. Aquesta també és la primera convocatòria d’ajudes públiques que treu la recuperada Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. "Uns ajuts, deixats de donar l’any 2010, i que no s’haurien d’haver perdut mai", ha explicat Ruth Mateu, Consellera de Transparència, Cultura i Esports, que també ha remarcat que "la manca de suport institucional a la premsa i publicacions en català va suposar la desaparició o l’ofegament econòmic de molts mitjans".

Es destinarà un total de 180.000 euros als mitjans de comunicació en català, tant a empreses privades com a entitats sense ànim de lucre, amb una trajectòria mínima de sis mesos i que tenguin domicili social a les Illes. La Direcció General de Política lingüística serà l’òrgan encarregat de gestionar aquests ajuts.

Marta Fuxà, directora General de Política Lingüística, ha manifestat que la posada en marxa d’aquestes subvencions dóna compliment als objectius de la Llei de normalització lingüística, que preveu el foment de l’ús de la llengua catalana a tots els mitjans de comunicació social, i també, que l’administració pública ha de donar suport econòmic als mitjans de comunicació en català. Alhora, amb aquesta iniciativa, es pretén donar un impuls als mitjans que s’han mantingut constants en l’ús de la llengua catalana però, sobretot, també es vol fomentar l’aparició de nous projectes comunicatius en català. "Tot i que a les Balears són escassos els projectes empresarials que apostin per l’edició de premsa diària en llengua catalana, els poders públics hem d’actuar donant suport a la continuïtat dels mitjans existents i fomentant la creació de nous, mitjançant l’activitat subvencionadora", ha remarcat Ruth Mateu, consellera de Cultura.

Per altra banda, el Govern també ha presentat una nova convocatòria de formació i innovació als centres educatius per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana. Una petita passa més del canvi necessari en les polítiques educatives després dels anys del TIL.