La direcció general de Cooperació destina 525.000 euros a les subvencions d’educació per a la transformació social


Suposa un augment de 50.000 euros respecte a l’anterior convocatòria

La conselleria d’Afers Socials i Esports, encapçalada per Fina Santiago, a través la direcció general de Cooperació, amb Laura Celià al capdavant, ha publicat aquest dissabte les bases de la convocatòria de subvencions d’educació per a la transformació social per a 2020. Hi destinarà un pressupost de 525.000 euros, el que suposa un augment de 50.000 euros respecte a l’anterior convocatòria. Es poden presentar propostes fins al 4 de setembre.

Celià ha explicat que “l’objectiu de la direcció general de Cooperació, és impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat balear”.

La convocatòria d’enguany, a més d’augments respecte al pressupost passat, compta amb una sèrie de novetats. La directora general de Cooperació ha explicat que “per començar s’augmentarà el finançament per projecte: el 2019 era de 25.000 euros i l’actual edició és de 30.000. A més, s’incorporen dues modalitats: una per a projectes en centres educatius i una altra per a projectes fora de centres”.

La nova realitat provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 ha provocat que Cooperació demani a les entitats una previsió per reconduir els projectes que entrin en la subvenció en cas de nous confinaments.

Els projectes que es presentin han de contribuir a assolir algun o alguns dels objectius següents, sempre lligats a la situació dels països del sud i la connexió entre les dimensions local i global:

a) Promoure en la societat de les Illes Balears el coneixement sobre les causes de les desigualtats, les injustícies i la pobresa al món, les conseqüències i la vinculació amb el tipus de model de desenvolupament dels països del Nord, entre els quals es troben les Illes Balears.

b) Generar actituds i valors de solidaritat i justícia amb els pobles del món, de respecte als drets humans i de cultura de la pau, i també valors i accions responsables i coherents per a un desenvolupament humà sostenible i que, alhora, contribueixin a la transformació social.

c) Fomentar les accions que treballin l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, la promoció i la defensa dels drets humans que recull la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, i que incideixin especialment en els drets econòmics, socials i culturals, així com en els drets polítics i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles.

d) Impulsar les actuacions que promoguin la convivència en la diversitat i el diàleg intercultural a les Illes Balears.

La Direcció General de Cooperació, conscient dels reptes que suposa l’ Agenda 2030, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU, considera que la solidaritat, la interculturalitat i la tolerància són tres dels valors que més s’han de potenciar per aconseguir una societat balear justa, equitativa i cohesionada.

Celià ha sentenciat que “l’objecte d’aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als agents de l’Educació per a la Transformació Social de les Illes Balears en la tasca d’aconseguir una societat balear més solidària, justa i transformadora”; així i tot, ha afegit que “hem de ser conscients de les situacions que viuen les persones dels països en desenvolupament i crítics amb les causes que les provoquen, especialment amb les lligades als models de desenvolupament dels països del Nord”.