La conservació del medi rural, una prioritat inqüestionable per a la Conselleria de Vicenç Vidal

La Conselleria de Medi Ambient impulsa les polítiques més ambicioses en defensa del medi ambient i el món rural dels darrers anys. El GOB expressa el seu recolzament a les polítiques del Govern a favor de la conservació i protecció del medi rural.

La Conselleria de Medi Ambient impulsa polítiques ambicioses i proteccionistes per preservar el paisatge, el món rural i l’activitat agrària. A les mesures anunciades la setmana passada d’impuls a la formació i suport a agricultors, aquesta setmana s’hi sumen les iniciatives per reforçar el sector vitivinícola i de l’oliva. En aquest cas, el sector rebrà en el període 2015-2018 més de nou milions d’euros per a l’impuls de la seva activitat. La bona situació que viu el sector fa que els viticultors es mostrin molt actius pel que fa a les millores a les explotacions, i per aquest motiu s’han incrementat considerablement els expedients de sol·licituds d’ajuda per segon any consecutiu. Les actuacions subvencionables més importants són la sembra de vinya, l’arrabassament de vinyes velles, la reconversió varietal i la millora de les tècniques de maneig. Són plans a cinc anys en els quals les inversions es reparteixen de manera més o manco equilibrada entre tot el període. L’enorme increment de la intensitat d’ajuda pública a partir de 2015 contrasta amb la minúscula aportació del 2014 (8.538 €), en la legislatura passada. La suma dels tres exercicis ja abonats ens col·loca en un volum d’ajuda al sector de 7.148.890 €. A aquesta xifra hi hem d’afegir la previsió de despesa de l’exercici de 2018 (688.000 €), amb els quals s’arriba a 7.836.890 €. Els resultats expressen clarament la important intensitat de la inversió en el sector vitivínicola balear i l’èxit, que podríem qualificar d’extraordinari, de les mesures de suport gestionades per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

A més, també aquesta setmana, la Conselleria ha anunciat que la DOP Oliva de Mallorca preveu una producció propera a les 100 tones, la major des del seu naixement. Això es deu per l’aposta per augmentar els olivicultors i a la pujada també del nombre d’oliveres. Vicenç Vidal ha assenyalat que en agricultura és bàsic que “el pagès obtengui una rendibilitat econòmica per tirar endavant. Així, la incorporació d’agricultors joves, tenir productes amb valor afegit, com els de la denominació d’origen i uns consumidors que apostin pels nostres productes, són els tres ingredients amb els que podem donar el millor suport a l’agricuktura”.

El GOB, d’altra banda, ha expressat el seu recolzament a les polítiques a favor de la conservació i la sostenibilitat del patrimoni natural i rural a les Balears i ha assenyalat que les mesures de protecció territorial són, precisament, la garantia de futur del vertader món rural. Aquest comunicat es produeix després de la manifestació que fa alguns dies impulsaren col·lectius diferents, com els taurins, alguns caçadors, conductors de galeres, defensors de les bregues de galls, en defensa del món rural i manifesten que aquesta protesta “només es pot entendre des de la desinformació, la manipulació informativa o la politització” i que en alguns casos, responen a “la defensa d’interessos estrictament personals que res tenen a veure amb la conservació del patrimoni natural i rural”.