La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destina 325.000 € a ajudes de postemergència humanitària

S’ha obert la convocatòria de subvencions a projectes de postemergència per al 2018, a la qual s’hi destinen 25.000 € més que l’any passat


La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ja ha publicat la convocatòria d’ajudes per executar projectes de postemergència durant l’any 2018, una línia d’ajudes de la Direcció General de Cooperació destinada a donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència o conflictes armats.

La quantia que es destina a aquesta convocatòria de subvencions és de 325.000 €, 25.000 € més que l’any passat. L’ajuda de postemergència finança accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o d’un conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

Les entitats poden presentar un projecte per a cadascuna de les situacions de postemergència que es puguin produir al llarg del període en què estarà oberta la convocatòria (fins al 15 de novembre), i l’import sol·licitat no pot ser superior a 40.000 €.

Amb les ajudes de la convocatòria de l’any passat, amb un import de 300.000 €, es finançaren set projectes d’emergència humanitària derivada de situacions de sequera, inundacions, conflictes armats i desplaçament de persones refugiades al Líban, el Perú, Grècia, Etiòpia i el Níger.

Amb la convocatòria d’enguany, en què s’ha augmentat el pressupost respecte de l’any passat, es continua en la línia iniciada aquesta legislatura de reactivar les polítiques de cooperació a través de convocatòries d’ajudes destinades a entitats de cooperació al desenvolupament.

Enguany la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà un total 3,4 milions d’euros a convocatòries de cooperació, inclosa la convocatòria de postemergència. Aquest import global suposa un increment de 486.000 € respecte de l’any passat.