La conselleria de Fina Santiago millora el seguiment i la reacció a la crisi del coronavirus

La consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, ha constituït aquest matí la Mesa de Seguiment de Serveis Socials Covid-19. Es tracta d’un òrgan de coordinació i seguiment entre diferents institucions, com ara la pròpia conselleria i els consells insulars, i entitats del tercer sector, com Creu Roja, Càritas o FOQUA, entre d’altres.

Aquest òrgan de coordinació es reunirà dos pics a la setmana, per videoconferència, per posar damunt la taula tota la feina que es fa des de les institucions i les federacions del tercer sector davant la crisi sanitària, amb conseqüències socials, del Covid-19.

Aquesta mesa de coordinació intensiva que, de moment, s’ha fixat per cada dilluns i dijous, pretén tenir tota la informació possible per detectar a on s’ha de posar el focus i poder fer feina tots a una.