La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i l’Aliança Mar Blava demanen l’arxivament del projecte d’Spectrum

El Govern i Aliança Mar Blava continuen sumant esforços contra les prospeccions


La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), òrgan dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha aprovat instar la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a declarar la caducitat i l’arxivament de l’expedient Campanya sísmica 2D a les àrees lliures del Mediterrani nord occidental (exp. 20130253PHC ), promogut per l’entitat Spectrum Geo Limited.

L’Aliança Mar Blava, de la qual el Govern és membre, també ha sol·licitat aquesta mateixa mesura al Ministeri. Ambdues entitats fan feina de manera coordinada amb l’objectiu d’aconseguir una Mediterrània lliure de prospeccions d’hidrocarburs i coincideixen que és un fet incontestable que el projecte d’Spectrum ha exhaurit els divuit mesos de tramitació, “motiu pel qual es demana la caducitat i l’arxivament d’aquest projecte”, després que el seu promotor i el Ministeri d’Indústria hagin demanat una pròrroga, que encara no s’ha atorgat.

Així ho han explicat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el president de la CMAIB, Antoni Alorda, qui ha afegit que la Comissió, en el Ple de juny, ha considerat que “hi ha qüestions de fons que motiven l’arxivament del projecte”, com és el fet que “l’exposició pública d’aquesta campanya ha passat del tot desapercebuda en comparació d’altres posteriors amb molt més resposta social”. En aquest sentit, ha recordat que “hi ha documentació científica nova, posterior i rellevant, que adverteix dels efectes negatius de les prospeccions amb aquesta tècnica, i a favor de la proposta que el corredor migratori de cetacis que transcorre entre les Illes Balears i les costes de Catalunya i el País Valencià sigui declarat Zona Especialment Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM)”.

La Comissió recorda, a més, en la instància a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri, el seu posicionament contra aquest tipus de projectes.

D’altra banda, el conseller i el president de la Comissió han recordat que la Comissió també ha demanat al Ministeri que un altre projecte —el MedSalt2, de l’Institut Nacional d’Oceanografia i de Geofísica Experimental de Trieste (Itàlia), que vol trobar grans bancs de sal a la Mediterrània, al canal de Mallorca i al sud-est de les Pitiüses mitjançant trets de canons d’aire comprimit, passi una avaluació d’impacte ambiental ordinària i no simplificada, en cas que no s’arxivi el projecte directament. En el mateix sentit s’ha manifestat també Aliança Mar Blava, que recorda, a més, que la conjunció d’aquesta iniciativa i la d’Spectrum a la mateixa regió biogeogràfica determinen potencials impactes acumulatius i sinèrgics que no es poden obviar.

Cal subratllar que el 10 d’octubre de 2015 el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ja es va reunir amb una delegació d’Spectrum, a la qual va comunicar que tant el Govern de les Illes Balears com la ciutadania estan en contra d’aquests projectes.