La coalició MÉS s’alegra per les persones que troben feina, tot i que alerta de l’augment de la precarietat

En els primers sis mesos de 2013 el 88% de contractes són temporals

JPEG - 16.5 kB

La coalició MÉS per Mallorca ha valorat avui les dades d’atur registrat corresponents al mes de juny, que deixa un total de 70.734 persones aturades registrades al SOIB.

Des de la formació d’esquerra mallorquinista consideren que qualsevol baixada d’atur cal valorar-la com a molt positiva i, en aquest sentit, s’alegren que hi hagi persones que en el marc de la temporada turística tinguin un contracte que, encara que sigui precari, en alguna mesura millori la seva situació econòmica calamitosa. Situació de calamitat a la qual les polítiques econòmiques (austeritat neoliberal) socials (retallades) del PP no són alienes.

Dit això, des de la coalició MÉS consideren que la xifra de 70.734 persones aturades registrades en el mes de juny és una xifra molt elevada si es prenen en consideració els següents aspectes:
1. La variació mensual és coherent amb la estacionalitat accentuada del nostre mercat laboral. Enguany l’atur registrat en el mes de juny baixa en relació al mes de maig un total de 5.390 persones (un -7,08 %). Una variació molt similar a anys anteriors (l’any passat ho va fer en 5.237 persones, un -6,35%).
2. Allò més rellevant és la variació anual: Una baixada de 6.543 persones (- 8,47%) seria una dada extraordinàriament positiva si anés acompanyada d’una pujada d’altes a la Seguretat Social similar la baixada de persones que ja no figuren a les llistes d’atur. Però no és això el que passa: Les altes a la Seguretat Social augmentem en relació al mes de maig de l’any 2012 en 4.752 persones (un 1,06%). És a dir, nomes el 72,6% de la baixada d’atur registrat té una remota correspondència amb creació d’ocupació.
3. La baixada d’atur registrat esta més relacionada amb l’increment de les persones aturades desanimades que no renoven la inscripció en el SOIB. A tall de exemple , en aquest mes de juny hi ha 2.389 persones aturades manco en el sector de la construcció que en el mateix mes de l’any anterior. Malauradament no s’ha creat ocupació en aquest sector, ans al contrari són segurament són persones aturades de llarga durada que ja n o han renovat la seva inscripció a les oficines del SOIB.

En qualsevol cas des de la coalició MÉS, manifesten l’alarma per l’increment de la precarietat del mercat de treball de les Illes Balears: aquest mes de juny l’han registrat 2.186 (-5,08%) contractes manco que l’any anterior. Però allò més greu és que els contractes indefinits baixen un 35,28% (-1.827 en nombres absoluts) mentre els temporals només baixen un 0,95% (-360 contractes). En els primes sis mesos de l’any s’han registrat a Balears un total de 183.146 dels quals el 87,78% són temporals.

MÉS per Mallorca exigeix la immediata presentació del Pla d’Ocupació de les Illes Balears i un decidida política del Govern a favor de l’estabilitat laboral i del treball digne i amb drets.