LA CASA REIAL I EL PARTIT POPULAR HAURIEN DE SER RESPONSABLES SUBSIDIARIS D’AQUEST ROBATORI

Abril: “La condemna al pagament de la Infanta de 265.000 euros implica el reconeixement del seu enriquiment il·lícit”


“Valoram positivament la condemna als Srs. Urdangarín, Torres i Matas, perquè els corruptes paguin amb presó i es doni un missatge a la societat que la corrupció és un tema seriós i es castiga de bon de veres”, ha assenyalat el portaveu de MÉS per Mallorca, David Abril, qui ha afegit que no obstant s’observen dues mancances en la sentència dictada:

En relació a la infanta, el fet que hagi estat lliurada de la presó respon al nostre parer al fet que sigui membre de la família reial, com ja ho va ser el fet que no s’acusàs de res per part de la Fiscalia. En aquest sentit, “la condemna al pagament de 265.000 euros implica el reconeixement del seu enriquiment il·lícit”, i és evident que si al Sr. Urdangarín se li obrien les portes de les administracions i se li donaven doblers públics era per ser el duc de Palma i cònjuge de la infanta. No resulta creïble que la infanta restàs al marge de tot l’entramat de l’Institut Nóos.

Finalment i en coherència amb la demanda social de que els corruptes tornin els doblers, comença a ser hora que a Espanya es considerin responsables subsidiaris els beneficiaris d’aquest robatori, és a dir en aquest cas el Partit Popular i la Casa Reial.