La brida de l’emissari de Talamanca se substituirà el que solucionarà els vessaments

El conseller Vidal ha assegurat que al “maig ha d’estar enllestida la redacció del projecte del nou emissari”


Amb el “compromís de solucionar el més aviat possible” el problema de l’emissari de Talamanca, tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal s’ha reunit a Eivissa. A la convocatòria, liderada pel batle de Vila, Rafel Ruiz, hi han assistit, també, membres de l’oposició que han valorat positivament la presència del conseller per informar de l’estat de la tramitació del nou emissari.

Vicenç Vidal ha avançat que “la setmana que ve” se substituirà la brida que va donar problemes l’estiu passat causant vessaments d’aigües fecals de l’emissari a la mar. Les tasques de reposició, que “depenen de la meteorologia, en tractar-se de treballs submarins, consistiran en un dragat del fons marí, es col·locarà la brida i es tornarà a calçar l’emissari al sòl”. Aquesta peça uneix dos tubs de l’emissari: un de fibrociment amb un de polietilè. La part de fibrociment és vella i fràgil, fet pel qual la brida no es pot collar bé perquè es trenca el tub. Se’n va instal·lar una d’estàndard que quedava curta i quan la mala mar o el temporal movien l’emissari se sortia, provocant vessaments. Sota comanda se’n va demanar la que s’instal·larà, que s’ha fet expressament a la Península, motiu pel qual ha trigat 5 mesos en estar enllestida i que no es mourà quan hi hagi temporal, fet pel qual se solucionarà el problema més important que ha patit l’emissari aquest darrer estiu.

El conseller Vidal ha recordat que al “maig ha d’estar enllestida la redacció del projecte del nou emissari” que l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) va adjudicar, per urgència, a una empresa eivissenca, l’UTE ITTA S.L-SISTEMA S.A-INURTEMA S.L. (la Unió Temporal d’Empreses Ingenieros, Topógrafos y Técnicos Asociados SL- Sistema de Ingenieria S.A i INURTEMA S.L.). Els tècnics de la UTE explicaran el projecte en la mateixa comissió de Talamanca, tal com ha avançat Vidal.

A l’espera de saber si la construcció de l’emissari es podrà tramitar per emergència, aquesta pròxima temporada alta es mantindrà la vigilància de la zona perquè no es produeixin ruptures per fondejos d’embarcacions. El pressupost sense IVA d’aquestes actuacions és de 96.735,70 euros. Igualment, es dotarà l’ABAQUA de més mitjans per reduir el temps de reacció en les reparacions de possibles ruptures de l’emissari.
El conseller és “conscient de la importància de la declaració d’emergència” per la qual s’està a l’espera del dictàmen de l’informe dels serveis jurídics. De tota manera, si no es pogués tramitar per aquesta via es faria per urgència, que també escurça els terminis administratius, tenint en compte que es tracta d’un “projecte prioritari”.