L’IMAS incrementa un 11% els seus pressuposts de 2018, els quals augmenten fins als 196,4 milions d’euros

La consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, ha donat a conèixer avui les xifres de la institució insular i ha destacat que el "2018 serà l’any de la millora de l’atenció i dels serveis directes a les persones".

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat aquest matí els pressuposts de 2018 de la institució insular. Puigserver ha qualificat aquests pressuposts com "els més alts de la història en matèria de Serveis Socials del Consell de Mallorca".

En concret, l’IMAS comptarà amb un pressupost inicial per a l’any 2018 de 196.415.054,85 euros, xifra que suposa un increment de l’11% respecte de l’any anterior i que demostra clarament la vocació social de l’actual equip de govern del Consell de Mallorca. En aquest sentit, Puigserver ha recordat que "en només 3 anys, aquest equip de govern ha incrementat en 52 milions d’euros els pressuposts de l’IMAS".

Així, la consellera ha volgut destacar que "si bé el 2017 ha estat l’any de les inversions i les millores, principalment en les infraestructures, el 2018 serà l’any de la millora de l’atenció i dels serveis directes a les persones".

En aquest sentit, la presidenta de l’IMAS ha explicat es produirà una important millora en la xarxa d’atenció a les persones dependents, en part gràcies a les transferències del Govern Balear i a la construcció de dos nous centres residencials. Així mateix, la xarxa d’atenció a les persones amb discapacitat, creixerà també en nombre de places i s’incorporaran nous serveis, com un servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat auditiva o un servei de promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat per a diagnòstic de salut mental.

Per al 2018, l’àrea de Menors i Família, té prevista la creació d’un nou centre de visites a la mateixa seu de l’IMAS i la posada en funcionament de dos nous serveis, un especialitzat per a infants amb problemes greus de conducta i un altre de prevenció i preservació familiar.

En el cas de l’àrea d’Inclusió Social, s’impulsarà el suport municipal, que es veurà reflectit en un increment del conveni per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics i les Ajudes d’Urgent Necessitat (UGN). A més, i amb l’objectiu d’oferir uns serveis més propers a les persones, es posaran en marxa una sèrie de nous serveis d’acompanyament i habitatge per a persones i famílies en risc (Housing First i Housing Led) i es crearan nous serveis de primera acollida; d’intervenció i acompanyament per a persones de la xarxa d’inclusió amb problemàtica de salut mental; per a població amb problemes de toxicomania i un nou servei ocupacional.